Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2018

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 625 52 745 55,4 -0,1 103,13 57,13
Fasta Finland 610 51 948 55,6 -0,1 103,11 57,30
Nyland 126 15 425 67,3 1,4 109,38 73,63
    Esbo 12 1 289 55,6 0,7 87,93 48,91
    Helsingfors 62 9 299 73,5 3,5 114,84 84,35
    Vanda 13 2 517 69,6 -1,7 107,46 74,83
Egentliga Finland 38 2 875 57,6 -0,5 97,62 56,27
    Åbo 18 1 952 63,1 0,4 98,46 62,17
Satakunta 25 1 110 55,3 1,5 96,99 53,66
    Björneborg 8 588 58,7 3,6 100,17 58,75
Egentliga Tavastland 16 1 313 37,7 -1,7 85,14 32,13
    Tavastehus 7 658 43,4 0,3 83,95 36,44
Birkaland 41 3 954 55,0 0,6 100,55 55,29
    Tammerfors 25 3 033 60,6 1,5 102,37 62,08
Päijänne-Tavastland 15 1 748 47,2 1,9 86,96 41,07
    Lahtis 7 897 52,7 -1,3 88,38 46,59
Kymmenedalen 15 863 42,6 -6,2 92,96 39,61
    Kouvola 6 415 44,4 -1,7 88,64 39,36
Södra Karelen 13 1 536 50,7 1,1 98,92 50,18
    Villmanstrand 7 971 55,8 1,4 94,05 52,44
Södra Savolax 28 1 559 46,9 -0,4 86,35 40,46
    S:t Michel 8 555 47,5 -4,9 84,90 40,36
Norra Savolax 26 2 321 49,2 1,4 93,04 45,76
    Kuopio 13 1 371 54,4 0,6 100,29 54,54
Norra Karelen 21 1 193 49,6 0,2 94,46 46,85
    Joensuu 6 621 59,7 -2,4 93,11 55,58
Mellersta Finland 27 2 757 53,2 -2,2 102,26 54,41
    Jyväskylä 12 1 422 60,5 -1,4 105,54 63,88
Södra Österbotten 26 1 596 48,9 0,5 83,57 40,89
    Seinäjoki 7 606 54,4 3,0 98,43 53,58
Österbotten 21 1 259 50,0 -1,3 99,22 49,58
    Vasa 7 818 58,6 0,6 100,92 59,13
Mellersta Österbotten 10 488 41,3 -0,1 92,35 38,16
    Karleby 5 372 47,5 -1,1 94,92 45,11
Norra Österbotten 51 3 567 50,3 0,2 96,76 48,65
    Kuusamo 12 804 42,3 -0,0 103,91 43,99
    Uleåborg 11 1 504 63,3 2,2 99,86 63,22
Kajanaland 18 1 753 51,1 -0,1 65,27 33,35
    Kajana 6 415 41,7 -2,4 85,95 35,85
    Sotkamo 6 1 128 58,7 1,1 58,67 34,44
Lappland 94 6 631 50,2 -3,0 125,19 62,83
    Rovaniemi 18 1 573 57,9 -5,2 132,73 76,88
Åland 15 797 43,1 -1,5 .. ..
    Mariehamn 7 502 52,3 0,4 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2018, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juli 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/07/matk_2018_07_2018-09-07_tau_006_sv.html