Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juli 2018

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 13 378 194 1,6 9 359 040 1,5 4 019 154 1,9
Fasta Finland 13 114 137 1,7 9 239 570 1,5 3 874 567 2,2
Nyland 3 727 371 2,4 1 981 410 1,5 1 745 961 3,4
Egentliga Finland 757 647 -2,4 620 566 -0,8 137 081 -9,2
Satakunta 271 941 2,2 236 555 8,4 35 386 -25,9
Egentliga Tavastland 220 147 3,0 198 092 2,9 22 055 4,1
Birkaland 938 663 0,0 792 769 -2,3 145 894 14,6
Päijänne-Tavastland 370 401 6,9 306 977 11,1 63 424 -9,8
Kymmenedalen 166 436 -4,0 131 181 -5,7 35 255 3,2
Södra Karelen 414 241 0,2 282 670 0,5 131 571 -0,3
Södra Savolax 418 731 -3,8 329 123 -1,9 89 608 -10,2
Norra Savolax 519 568 -0,4 455 975 -1,6 63 593 8,9
Norra Karelen 287 994 4,6 244 996 5,9 42 998 -2,5
Mellersta Finland 692 568 2,1 593 317 4,4 99 251 -9,9
Södra Österbotten 451 678 7,4 433 336 7,8 18 342 0,0
Österbotten 229 898 -2,5 174 994 -4,4 54 904 4,4
Mellersta Österbotten 89 644 -4,6 80 727 -6,1 8 917 11,4
Norra Österbotten 1 141 518 2,4 957 445 2,9 184 073 -0,3
Kajanaland 591 507 2,0 529 821 0,2 61 686 20,4
Lappland 1 824 184 2,7 889 616 0,7 934 568 4,7
Åland 264 057 -1,0 119 470 3,7 144 587 -4,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2018, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juli 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/07/matk_2018_07_2018-09-07_tau_004_sv.html