Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2018

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 628 52 348 56,5 -0,4 106,57 60,19
Fasta Finland 614 51 581 56,8 -0,3 106,60 60,60
Nyland 125 14 959 63,5 -0,6 104,61 66,43
    Esbo 12 1 279 52,5 1,7 84,03 44,09
    Helsingfors 61 8 866 69,6 1,2 107,68 74,99
    Vanda 13 2 505 68,8 -3,2 108,75 74,84
Egentliga Finland 37 2 790 52,7 -1,0 91,38 48,19
    Åbo 18 1 920 57,9 -1,7 92,75 53,72
Satakunta 24 1 075 48,9 4,6 91,30 44,62
    Björneborg 8 572 53,6 8,8 88,64 47,53
Egentliga Tavastland 16 1 338 32,7 -4,1 83,15 27,16
    Tavastehus 7 659 36,5 0,4 84,43 30,81
Birkaland 42 3 980 55,6 1,1 101,66 56,54
    Tammerfors 25 3 053 61,4 0,7 103,69 63,70
Päijänne-Tavastland 15 1 739 50,4 2,8 91,50 46,09
    Lahtis 7 900 58,4 2,1 92,99 54,35
Kymmenedalen 13 851 33,4 -10,8 88,99 29,68
    Kouvola 5 395 35,2 -7,0 85,17 29,95
Södra Karelen 13 1 511 42,8 0,0 98,26 42,06
    Villmanstrand 7 954 46,9 1,0 91,23 42,77
Södra Savolax 25 1 365 43,9 5,2 70,62 31,03
    S:t Michel 8 538 46,4 -0,3 74,18 34,41
Norra Savolax 27 2 333 47,4 -2,3 95,48 45,21
    Kuopio 14 1 383 54,0 -3,6 102,12 55,11
Norra Karelen 21 1 175 54,1 -0,7 100,43 54,35
    Joensuu 6 601 67,9 -6,1 101,50 68,95
Mellersta Finland 26 2 652 53,3 -2,3 105,82 56,38
    Jyväskylä 11 1 316 59,1 -3,8 98,64 58,34
Södra Österbotten 26 1 546 42,2 -2,8 80,28 33,89
    Seinäjoki 7 579 48,3 -2,4 91,47 44,17
Österbotten 20 1 218 43,8 -5,4 100,25 43,87
    Vasa 7 784 54,4 -2,0 101,67 55,35
Mellersta Österbotten 10 466 39,6 -1,1 91,96 36,37
    Karleby 5 361 44,5 -1,6 95,92 42,69
Norra Österbotten 52 3 542 58,0 3,0 111,06 64,39
    Kuusamo 13 805 66,3 5,6 132,30 87,76
    Uleåborg 11 1 503 65,2 1,7 98,18 64,01
Kajanaland 18 1 759 63,0 -0,3 62,34 39,29
    Kajana 6 414 39,0 -6,3 84,21 32,84
    Sotkamo 6 1 129 77,4 1,8 58,25 45,08
Lappland 104 7 282 69,8 0,6 145,47 101,6
    Rovaniemi 20 1 684 75,3 -2,0 151,05 113,8
Åland 14 767 26,9 -5,9 .. ..
    Mariehamn 6 455 34,1 -5,3 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2018, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/03/matk_2018_03_2018-05-09_tau_005_sv.html