Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-februari 2018

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 711 246 3,4 1 639 550 1,7 1 071 696 6,1
Fasta Finland 2 700 426 3,4 1 633 465 1,7 1 066 961 6,1
Nyland 807 571 4,3 431 882 -1,6 375 689 12,1
    Esbo 52 056 16,5 29 185 8,3 22 871 29,0
    Helsingfors 534 576 4,6 252 154 -3,1 282 422 12,6
    Vanda 144 270 -1,5 89 896 -4,5 54 374 4,0
Egentliga Finland 119 300 -0,5 95 992 -3,3 23 308 12,9
    Åbo 87 439 2,4 70 623 0,6 16 816 10,7
Satakunta 35 080 3,1 28 642 15,1 6 438 -29,5
    Björneborg 21 064 16,2 17 836 21,5 3 228 -6,2
Egentliga Tavastland 41 948 2,3 37 075 2,4 4 873 1,7
    Tavastehus 21 215 -9,3 18 695 -8,3 2 520 -16,0
Birkaland 172 576 2,0 146 022 -1,8 26 554 30,6
    Tammerfors 138 318 2,4 114 275 -2,4 24 043 33,3
Päijänne-Tavastland 77 384 -4,5 62 966 10,4 14 418 -39,8
    Lahtis 40 559 -9,4 28 404 -12,3 12 155 -2,0
Kymmenedalen 23 049 -2,2 17 220 3,8 5 829 -16,4
    Kouvola 12 356 -3,0 10 179 4,4 2 177 -27,2
Södra Karelen 81 310 -2,0 47 154 4,8 34 156 -10,0
    Villmanstrand 51 976 -3,7 36 171 3,6 15 805 -17,0
Södra Savolax 46 390 -14,9 39 151 -13,9 7 239 -19,8
    S:t Michel 19 086 -15,2 15 773 -12,4 3 313 -26,2
Norra Savolax 113 740 0,1 98 563 -0,3 15 177 2,3
    Kuopio 80 382 -2,0 69 680 -3,0 10 702 5,2
Norra Karelen 46 003 12,2 39 404 12,4 6 599 11,3
    Joensuu 25 840 11,8 21 306 11,2 4 534 14,9
Mellersta Finland 149 924 2,1 119 054 0,6 30 870 8,4
    Jyväskylä 66 510 7,0 55 759 6,9 10 751 7,3
Södra Österbotten 60 950 11,5 57 232 11,5 3 718 11,5
    Seinäjoki 22 844 5,7 20 949 5,8 1 895 5,2
Österbotten 41 276 4,0 32 023 4,8 9 253 1,3
    Vasa 31 445 5,3 24 786 7,9 6 659 -3,2
Mellersta Österbotten 14 314 -0,3 12 936 -2,3 1 378 23,6
    Karleby 12 177 0,4 11 008 -1,9 1 169 28,5
Norra Österbotten 189 116 3,2 139 827 5,5 49 289 -2,8
    Kuusamo 60 318 0,5 36 220 2,5 24 098 -2,3
    Uleåborg 85 899 4,9 73 475 8,0 12 424 -10,6
Kajanaland 141 985 12,1 120 054 9,8 21 931 26,8
    Kajana 14 477 -5,6 12 777 -6,2 1 700 -0,9
    Sotkamo 121 803 14,2 104 434 11,8 17 369 31,0
Lappland 538 510 5,3 108 268 3,1 430 242 5,8
    Rovaniemi 150 862 8,5 23 926 -10,3 126 936 13,0
Åland 10 820 9,7 6 085 20,6 4 735 -1,7
    Mariehamn 9 080 -2,8 5 449 9,9 3 631 -17,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 12.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2018, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-februari 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/02/matk_2018_02_2018-04-12_tau_008_sv.html