Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2019, november

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2018

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 621 52 306 53,2 1,4 104,95 55,80
Fasta Finland 610 51 672 53,6 1,5 104,97 56,24
Nyland 124 15 272 62,2 4,6 103,71 64,50
    Esbo 12 1 285 52,2 4,8 84,76 44,21
    Helsingfors 62 9 368 66,8 6,2 107,09 71,55
    Vanda 12 2 356 70,5 4,2 107,46 75,76
Egentliga Finland 37 2 814 47,3 -0,4 91,21 43,18
    Åbo 18 1 925 51,9 0,5 93,07 48,29
Satakunta 23 1 035 45,7 4,5 85,86 39,25
    Björneborg 8 570 47,9 8,6 87,38 41,84
Egentliga Tavastland 16 1 214 35,5 0,9 84,13 29,87
    Tavastehus 7 638 36,6 -1,8 86,02 31,49
Birkaland 42 3 973 47,0 1,4 95,23 44,77
    Tammerfors 25 3 045 51,9 1,7 95,92 49,75
Päijänne-Tavastland 15 1 734 44,2 -4,6 88,17 38,94
    Lahtis 7 899 50,6 -6,8 86,84 43,97
Kymmenedalen 13 802 36,3 -6,4 90,68 32,87
    Kouvola 5 395 38,7 -3,3 86,15 33,31
Södra Karelen 13 1 504 42,8 -0,4 105,41 45,08
    Villmanstrand 7 951 46,6 -1,9 99,04 46,18
Södra Savolax 26 1 392 39,7 0,3 74,87 29,73
    S:t Michel 8 541 41,8 -5,8 83,09 34,74
Norra Savolax 27 2 323 45,1 -0,2 93,70 42,24
    Kuopio 14 1 375 52,0 -0,3 98,82 51,38
Norra Karelen 21 1 175 44,4 1,2 91,89 40,77
    Joensuu 6 601 58,6 -0,1 88,80 52,03
Mellersta Finland 26 2 670 50,4 -1,8 104,37 52,64
    Jyväskylä 11 1 335 58,6 2,4 104,79 61,38
Södra Österbotten 26 1 535 42,5 2,4 76,97 32,74
    Seinäjoki 7 573 51,4 4,7 93,47 48,08
Österbotten 20 1 210 43,9 1,8 95,91 42,10
    Vasa 7 784 51,3 3,6 97,76 50,15
Mellersta Österbotten 10 478 38,4 0,6 91,00 34,95
    Karleby 5 359 44,6 1,1 95,36 42,50
Norra Österbotten 51 3 529 50,7 2,0 98,10 49,75
    Kuusamo 12 791 50,9 1,4 109,93 55,95
    Uleåborg 11 1 531 60,9 3,0 98,02 59,65
Kajanaland 18 1 756 52,4 2,3 60,93 31,91
    Kajana 6 414 39,6 -3,7 85,57 33,89
    Sotkamo 6 1 131 62,3 4,9 55,10 34,32
Lappland 104 7 259 66,5 -1,5 146,35 97,37
    Rovaniemi 20 1 686 81,1 -2,9 174,26 141,2
Åland 11 634 19,4 0,8 .. ..
    Mariehamn 6 421 23,8 -1,6 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 12.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2018, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/02/matk_2018_02_2018-04-12_tau_006_sv.html