Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.4.2018

Efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade rekordartat år 2017

År 2017 bokfördes rekordmånga övernattningsdygn, nästan 22 miljoner, i inkvarteringsanläggningarna i Finland. Av övernattningsdygnen var omkring 15,2 miljoner övernattningar av finländska turister och drygt 6,7 miljoner övernattningar av utländska turister. Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 16,8 procent och den inhemska med 4,1 procent jämfört med året innan. Sammantaget ökade den totala efterfrågan på inkvarteringstjänster med 7,7 procent år 2017.

Inkvarteringsstatistikens målpopulation har reviderats och fr.o.m. uppgifterna för januari 2017 kompletterats med några inkvarteringsanläggningar som verkar inom hotell- och hostelnäringsgrenarna. Ändringens inverkan fr.o.m. år 2017 är omkring 2,5 procent av det totala antalet övernattningar. På grund av ändringen är uppgifterna fr.o.m. år 2017 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år.

Efterfrågan på inkvarteringstjänster började öka klart år 2016 och ökningen var fortsatt kraftig år 2017. Efterfrågan ökade under årets varje månad. Under maj och juni var ökningen ungefär åtta procent. Under februari och april ungefär nio procent och i november 10 procent. De största tillväxtprocenterna visade december och januari, då ökningen var hela 12–13 procent jämfört med år 2016. Under övriga månader ökade efterfrågan på inkvarteringstjänster med 4–7 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Övernattningar, årsförändringar (%) efter månad 2017/2016

Övernattningar, årsförändringar (%) efter månad 2017/2016

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (447,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/matk_2017_2018-04-19_tie_001_sv.html