Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2017

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 614 51 601 56,3 1,6 100,45 56,54
Fasta Finland 599 50 802 56,5 1,6 100,43 56,70
Nyland 121 15 243 68,9 0,7 112,24 77,38
    Esbo 12 1 187 58,4 1,6 89,85 52,46
    Helsingfors 61 9 640 73,3 0,0 118,38 86,76
    Vanda 12 2 339 73,6 -0,1 107,52 79,10
Egentliga Finland 38 2 878 60,4 3,8 94,23 56,92
    Åbo 19 1 978 65,1 3,4 95,87 62,42
Satakunta 25 1 128 54,4 5,6 90,19 49,03
    Björneborg 8 603 56,5 8,5 91,34 51,60
Egentliga Tavastland 16 1 337 41,4 -1,6 81,27 33,67
    Tavastehus 7 694 45,8 0,7 86,20 39,44
Birkaland 41 3 806 56,8 3,0 101,31 57,55
    Tammerfors 23 2 885 61,9 3,7 104,72 64,77
Päijänne-Tavastland 13 1 618 45,5 1,0 96,00 43,67
    Lahtis 6 771 56,5 4,0 94,40 53,32
Kymmenedalen 14 783 51,7 2,9 92,52 47,82
    Kouvola 6 406 50,0 5,1 87,64 43,80
Södra Karelen 16 1 562 50,5 -1,9 93,61 47,26
    Villmanstrand 7 977 55,1 -8,1 89,04 49,04
Södra Savolax 29 1 671 46,9 1,6 86,26 40,45
    S:t Michel 8 554 53,0 0,7 90,90 48,14
Norra Savolax 28 2 344 47,9 -0,6 93,72 44,86
    Kuopio 15 1 397 52,7 -0,3 99,85 52,60
Norra Karelen 22 1 203 49,4 3,5 91,36 45,17
    Joensuu 6 605 62,6 8,3 91,98 57,54
Mellersta Finland 27 2 714 55,1 2,4 91,87 50,63
    Jyväskylä 12 1 360 63,1 3,1 100,73 63,60
Södra Österbotten 25 1 499 49,9 -2,9 82,49 41,15
    Seinäjoki 7 606 54,3 -3,8 95,45 51,83
Österbotten 21 1 231 52,8 3,2 94,15 49,73
    Vasa 8 797 60,0 2,4 95,84 57,55
Mellersta Österbotten 10 509 43,4 -3,3 89,38 38,82
    Karleby 5 368 51,8 1,4 92,11 47,72
Norra Österbotten 48 3 331 50,3 -0,8 93,76 47,13
    Kuusamo 11 750 39,5 -0,6 94,37 37,32
    Uleåborg 10 1 436 63,2 -0,3 100,09 63,21
Kajanaland 18 1 736 50,7 2,9 66,53 33,72
    Kajana 6 414 44,0 0,6 81,92 36,05
    Sotkamo 6 1 120 56,6 2,9 61,48 34,79
Lappland 88 6 207 47,8 2,8 102,77 49,13
    Rovaniemi 17 1 397 57,9 1,2 104,27 60,39
Åland 15 800 45,4 1,0 .. ..
    Mariehamn 7 518 53,6 -2,8 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 14.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2017, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/10/matk_2017_10_2017-12-14_tau_006_sv.html