Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2017

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 600 50 761 53,1 1,1 99,35 52,80
Fasta Finland 587 50 096 53,4 1,0 99,35 53,04
Nyland 123 15 286 68,8 1,4 111,89 76,95
    Esbo 12 1 219 59,7 2,0 93,85 55,99
    Helsingfors 61 9 504 73,4 1,9 116,86 85,83
    Vanda 12 2 355 75,3 0,1 111,50 83,99
Egentliga Finland 37 2 823 59,4 4,7 96,64 57,42
    Åbo 18 1 937 66,3 5,6 96,37 63,85
Satakunta 24 1 103 54,2 9,8 84,43 45,77
    Björneborg 8 603 59,3 14,5 84,56 50,17
Egentliga Tavastland 16 1 198 45,3 5,4 84,68 38,35
    Tavastehus 7 696 47,9 2,7 86,57 41,50
Birkaland 41 3 850 58,9 2,2 104,45 61,53
    Tammerfors 24 2 924 63,5 1,3 107,49 68,23
Päijänne-Tavastland 13 1 649 43,1 -1,4 89,09 38,44
    Lahtis 6 771 54,0 0,6 91,80 49,58
Kymmenedalen 14 785 60,7 15,2 90,84 55,10
    Kouvola 6 409 68,9 23,7 85,82 59,10
Södra Karelen 14 1 501 47,2 -6,9 95,31 45,03
    Villmanstrand 7 947 51,7 -13,6 91,79 47,47
Södra Savolax 27 1 436 40,0 -1,5 71,99 28,81
    S:t Michel 8 538 46,9 -4,5 76,45 35,83
Norra Savolax 28 2 353 42,8 -3,3 92,33 39,56
    Kuopio 15 1 403 44,6 -3,8 96,68 43,10
Norra Karelen 22 1 219 48,7 -5,0 94,72 46,11
    Joensuu 6 601 62,2 -2,0 93,25 58,02
Mellersta Finland 26 2 662 50,5 -1,6 88,85 44,83
    Jyväskylä 11 1 311 62,8 1,3 101,75 63,91
Södra Österbotten 25 1 495 48,3 -2,6 77,75 37,52
    Seinäjoki 7 568 56,4 4,8 91,98 51,86
Österbotten 21 1 213 56,3 2,5 94,58 53,30
    Vasa 7 784 65,3 3,5 94,05 61,40
Mellersta Österbotten 10 494 48,3 -1,0 83,18 40,20
    Karleby 5 359 57,6 8,1 86,32 49,69
Norra Österbotten 46 3 321 46,7 1,6 88,51 41,33
    Kuusamo 9 739 24,2 3,9 75,39 18,27
    Uleåborg 10 1 437 65,8 1,1 97,89 64,43
Kajanaland 17 1 697 49,1 1,0 59,70 29,30
    Kajana 6 414 38,3 -2,7 84,34 32,32
    Sotkamo 6 1 112 57,8 0,8 53,30 30,81
Lappland 83 6 011 25,8 0,2 98,24 25,35
    Rovaniemi 16 1 457 40,4 -1,6 85,72 34,62
Åland 13 665 34,8 8,4 .. ..
    Mariehamn 6 455 40,6 6,7 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 14.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2017, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/10/matk_2017_10_2017-12-14_tau_005_sv.html