Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 180 62 592 52,3 1,7 53,83
Fasta Finland 1 125 61 231 52,6 1,7 53,90
Nyland 152 15 950 67,6 0,4 70,54
Egentliga Finland 77 3 811 54,0 3,5 52,86
Satakunta 40 1 454 47,8 4,0 52,56
Egentliga Tavastland 28 1 567 38,1 -0,5 46,52
Birkaland 69 4 495 53,4 3,0 53,23
Päijänne-Tavastland 35 1 829 43,4 1,9 51,37
Kymmenedalen 28 1 051 45,3 0,8 48,47
Södra Karelen 35 1 977 48,8 1,6 41,07
Södra Savolax 81 2 492 43,3 1,7 42,07
Norra Savolax 51 2 673 47,2 1,1 48,59
Norra Karelen 54 1 560 44,8 4,1 48,64
Mellersta Finland 56 3 235 51,7 2,8 51,34
Södra Österbotten 49 1 839 44,8 -3,0 42,16
Österbotten 32 1 420 47,3 2,7 56,65
Mellersta Österbotten 17 611 39,5 -3,4 52,45
Norra Österbotten 105 4 764 44,9 -0,9 41,34
Kajanaland 41 2 232 45,2 1,2 28,00
Lappland 177 8 271 46,2 2,8 47,52
Åland 54 1 361 39,8 1,2 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 16.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2017, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/09/matk_2017_09_2017-11-16_tau_002_sv.html