Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, maj 2017

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 224 507 7,2 856 783 5,5 367 724 11,3
Fasta Finland 1 201 865 7,4 844 622 5,5 357 243 11,9
Nyland 496 756 12,7 263 252 12,7 233 504 12,6
    Esbo 32 716 12,3 19 107 -0,3 13 609 36,3
    Helsingfors 333 262 14,9 154 072 19,3 179 190 11,4
    Vanda 80 647 10,0 50 876 10,7 29 771 8,8
Egentliga Finland 80 989 4,5 63 547 2,3 17 442 13,2
    Åbo 58 396 3,9 46 340 7,3 12 056 -7,4
Satakunta 26 211 11,1 17 411 0,0 8 800 42,1
    Björneborg 14 216 24,6 9 788 3,7 4 428 124,7
Egentliga Tavastland 30 032 6,8 27 312 9,7 2 720 -15,9
    Tavastehus 15 683 8,7 14 481 8,6 1 202 9,8
Birkaland 97 580 8,5 80 323 7,5 17 257 13,2
    Tammerfors 81 013 10,4 64 663 9,3 16 350 15,1
Päijänne-Tavastland 37 414 -1,6 32 126 1,1 5 288 -15,4
    Lahtis 19 481 -0,8 15 513 4,3 3 968 -16,6
Kymmenedalen 16 331 1,9 12 869 -3,2 3 462 26,4
    Kouvola 8 186 6,1 7 007 7,7 1 179 -2,2
Södra Karelen 37 227 9,3 25 131 4,2 12 096 21,6
    Villmanstrand 24 413 -0,6 18 457 -2,2 5 956 4,5
Södra Savolax 29 869 -0,0 26 647 -0,4 3 222 3,6
    S:t Michel 10 211 -15,8 8 751 -18,1 1 460 0,6
Norra Savolax 44 398 -2,8 40 586 2,4 3 812 -37,2
    Kuopio 28 127 -3,7 25 735 4,8 2 392 -48,6
Norra Karelen 24 718 6,5 21 618 8,0 3 100 -3,0
    Joensuu 15 298 21,4 12 624 24,0 2 674 10,5
Mellersta Finland 60 999 17,6 53 659 18,4 7 340 11,5
    Jyväskylä 35 730 24,4 30 357 26,5 5 373 13,6
Södra Österbotten 31 678 -19,1 29 589 -19,4 2 089 -14,7
    Seinäjoki 11 722 -21,5 10 478 -22,0 1 244 -17,2
Österbotten 28 315 8,4 21 969 9,2 6 346 5,8
    Vasa 19 891 11,9 14 608 9,6 5 283 18,7
Mellersta Österbotten 9 523 -9,0 8 862 -8,9 661 -9,3
    Karleby 8 308 -4,6 7 698 -4,9 610 0,2
Norra Österbotten 67 153 -0,8 57 814 2,5 9 339 -17,3
    Kuusamo 7 666 -6,3 6 429 -3,1 1 237 -20,1
    Uleåborg 40 204 4,7 34 353 6,7 5 851 -5,9
Kajanaland 36 374 2,6 34 994 2,4 1 380 7,8
    Kajana 6 286 1,4 5 892 3,1 394 -18,8
    Sotkamo 28 765 2,9 28 107 3,2 658 -7,2
Lappland 46 298 10,7 26 913 -9,2 19 385 58,9
    Rovaniemi 24 535 23,3 12 018 -17,2 12 517 132,1
Åland 22 642 -2,4 12 161 1,5 10 481 -6,6
    Mariehamn 17 100 -1,9 9 601 -4,2 7 499 1,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2017, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, maj 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/05/matk_2017_05_2017-07-13_tau_007_sv.html