Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, oktober

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2017

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 612 51 195 49,6 -1,9 95,66 47,47
Fasta Finland 597 50 357 50,0 -1,8 95,67 47,86
Nyland 119 14 991 61,1 -3,2 102,49 62,62
    Esbo 11 1 124 50,7 -3,8 85,85 43,50
    Helsingfors 60 9 456 65,1 -3,4 106,43 69,33
    Vanda 12 2 340 66,1 -4,2 101,71 67,23
Egentliga Finland 37 2 833 56,6 1,6 86,61 49,04
    Åbo 19 1 962 58,0 -2,7 87,60 50,77
Satakunta 23 1 120 49,9 4,0 82,60 41,23
    Björneborg 8 601 49,4 4,7 81,23 40,14
Egentliga Tavastland 16 1 335 35,7 -8,8 80,68 28,79
    Tavastehus 7 690 37,7 -4,1 85,77 32,37
Birkaland 41 3 797 49,2 -4,3 96,79 47,67
    Tammerfors 24 2 885 54,8 -4,8 98,89 54,18
Päijänne-Tavastland 13 1 568 41,5 0,2 85,99 35,72
    Lahtis 6 771 49,9 2,4 83,67 41,78
Kymmenedalen 14 786 42,9 0,2 90,21 38,73
    Kouvola 6 410 37,0 -5,2 85,44 31,62
Södra Karelen 14 1 493 42,7 -0,3 88,77 37,88
    Villmanstrand 7 957 44,2 -5,7 84,22 37,20
Södra Savolax 25 1 419 39,8 -1,9 73,79 29,34
    S:t Michel 7 507 45,1 -5,0 78,70 35,53
Norra Savolax 27 2 300 41,1 -6,1 93,24 38,33
    Kuopio 14 1 358 46,1 -5,6 98,39 45,33
Norra Karelen 22 1 172 39,1 1,2 85,91 33,57
    Joensuu 6 601 50,6 1,4 87,62 44,37
Mellersta Finland 27 2 629 49,5 2,0 84,89 42,03
    Jyväskylä 11 1 278 54,6 -6,0 92,81 50,69
Södra Österbotten 24 1 426 43,0 -7,8 75,46 32,42
    Seinäjoki 7 601 44,5 -14,1 88,80 39,49
Österbotten 22 1 244 43,3 -8,5 93,50 40,53
    Vasa 8 810 48,6 -12,4 94,12 45,74
Mellersta Österbotten 10 526 33,4 -13,7 91,17 30,48
    Karleby 5 361 41,5 -6,2 95,77 39,78
Norra Österbotten 49 3 356 46,7 -4,4 102,56 47,93
    Kuusamo 12 785 49,3 3,1 111,86 55,10
    Uleåborg 10 1 438 56,0 -9,1 101,12 56,67
Kajanaland 18 1 747 44,7 4,0 58,31 26,08
    Kajana 6 414 36,3 -5,3 81,31 29,53
    Sotkamo 6 1 126 52,2 7,0 52,38 27,32
Lappland 96 6 615 43,9 1,5 108,75 47,79
    Rovaniemi 17 1 322 34,8 -5,4 91,20 31,72
Åland 15 838 26,0 -4,2 .. ..
    Mariehamn 7 535 34,2 -8,1 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 15.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2017, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/04/matk_2017_04_2017-06-15_tau_005_sv.html