Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-februari 2017

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 570 619 7,0 1 580 770 2,0 989 849 15,9
Fasta Finland 2 560 753 7,0 1 575 723 2,1 985 030 16,0
Nyland 741 571 6,4 420 235 8,3 321 336 3,9
    Esbo 40 590 -13,7 24 672 -16,9 15 918 -8,3
    Helsingfors 486 079 8,5 246 343 11,3 239 736 5,8
    Vanda 144 777 4,4 92 717 7,9 52 060 -1,2
Egentliga Finland 119 929 7,7 99 297 6,2 20 632 15,6
    Åbo 85 394 7,9 70 197 6,9 15 197 12,6
Satakunta 34 313 -0,5 25 059 -7,3 9 254 24,2
    Björneborg 18 121 -6,1 14 680 -8,8 3 441 7,5
Egentliga Tavastland 40 997 0,1 36 206 1,9 4 791 -11,5
    Tavastehus 23 388 3,7 20 388 2,4 3 000 13,3
Birkaland 166 479 3,7 146 434 5,7 20 045 -8,8
    Tammerfors 132 441 4,9 114 727 7,8 17 714 -10,4
Päijänne-Tavastland 76 236 7,0 56 316 -1,4 19 920 41,4
    Lahtis 38 943 5,0 28 029 -0,6 10 914 22,9
Kymmenedalen 23 563 9,2 16 594 -1,7 6 969 48,5
    Kouvola 12 737 8,3 9 747 0,2 2 990 47,7
Södra Karelen 82 447 23,6 44 379 3,5 38 068 59,7
    Villmanstrand 53 444 18,3 34 294 3,7 19 150 58,2
Södra Savolax 50 584 -4,1 41 403 -8,3 9 181 20,7
    S:t Michel 22 499 -2,6 18 008 -8,0 4 491 26,7
Norra Savolax 113 268 4,9 98 313 4,6 14 955 6,3
    Kuopio 82 019 3,0 71 850 3,5 10 169 0,1
Norra Karelen 40 960 -2,9 34 952 -2,1 6 008 -7,3
    Joensuu 22 774 1,2 18 827 1,7 3 947 -1,1
Mellersta Finland 146 997 1,4 118 442 0,0 28 555 7,7
    Jyväskylä 62 233 -7,4 52 129 -9,4 10 104 4,6
Södra Österbotten 54 571 2,8 51 237 5,0 3 334 -22,3
    Seinäjoki 21 607 -3,6 19 805 -0,3 1 802 -28,9
Österbotten 39 632 0,2 30 597 -2,8 9 035 12,1
    Vasa 29 854 1,7 22 976 1,3 6 878 3,3
Mellersta Österbotten 14 327 6,7 13 228 5,3 1 099 27,8
    Karleby 12 129 6,6 11 219 6,5 910 8,2
Norra Österbotten 178 007 -0,8 128 416 -2,3 49 591 3,3
    Kuusamo 60 075 0,0 35 251 -4,2 24 824 6,6
    Uleåborg 77 737 2,8 64 697 -0,3 13 040 21,2
Kajanaland 127 903 -1,6 109 423 1,0 18 480 -14,7
    Kajana 15 337 16,5 13 621 16,6 1 716 16,3
    Sotkamo 106 348 -3,3 93 008 -0,0 13 340 -21,2
Lappland 508 969 19,6 105 192 -11,3 403 777 31,5
    Rovaniemi 137 767 13,7 26 404 -12,5 111 363 22,4
Åland 9 866 -0,9 5 047 -2,6 4 819 0,9
    Mariehamn 9 345 5,2 4 959 2,7 4 386 8,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2017, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-februari 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/02/matk_2017_02_2017-04-13_tau_008_sv.html