Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, februari 2017

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 334 360 4,5 864 993 -0,2 469 367 14,2
Fasta Finland 1 329 227 4,5 862 405 -0,2 466 822 14,3
Nyland 363 881 9,1 215 311 11,2 148 570 6,1
    Esbo 21 472 -7,6 13 189 -14,0 8 283 4,7
    Helsingfors 238 111 12,7 127 903 16,9 110 208 8,1
    Vanda 69 389 2,0 45 075 5,7 24 314 -4,1
Egentliga Finland 62 419 6,2 52 024 5,0 10 395 12,7
    Åbo 45 163 8,1 37 845 8,2 7 318 7,2
Satakunta 17 791 -2,4 12 704 -9,3 5 087 20,6
    Björneborg 9 787 -9,0 7 839 -14,1 1 948 20,1
Egentliga Tavastland 22 349 -2,3 19 968 -2,1 2 381 -4,3
    Tavastehus 13 044 3,6 11 565 -0,5 1 479 53,1
Birkaland 89 272 -1,2 79 149 -0,1 10 123 -9,0
    Tammerfors 69 192 -0,5 60 061 1,3 9 131 -11,2
Päijänne-Tavastland 40 245 0,2 28 676 -9,4 11 569 35,7
    Lahtis 18 783 -7,2 13 650 -10,6 5 133 3,2
Kymmenedalen 12 395 16,0 8 856 3,7 3 539 64,9
    Kouvola 6 773 17,6 5 138 5,0 1 635 89,2
Södra Karelen 42 887 28,9 27 106 5,5 15 781 108,4
    Villmanstrand 27 786 12,6 20 629 1,7 7 157 63,0
Södra Savolax 25 176 -7,5 21 757 -13,8 3 419 73,5
    S:t Michel 11 145 -4,5 9 520 -12,0 1 625 89,6
Norra Savolax 62 891 2,9 57 599 2,4 5 292 9,1
    Kuopio 45 533 0,3 42 453 1,1 3 080 -9,0
Norra Karelen 22 125 -1,2 19 100 -4,3 3 025 24,6
    Joensuu 11 785 -0,3 9 799 -3,3 1 986 17,7
Mellersta Finland 79 646 -3,9 67 068 -5,6 12 578 6,9
    Jyväskylä 33 029 -10,0 28 751 -11,9 4 278 5,2
Södra Österbotten 28 875 1,3 26 781 2,5 2 094 -12,5
    Seinäjoki 10 790 -10,3 9 628 -8,8 1 162 -21,3
Österbotten 20 586 -4,4 15 854 -7,5 4 732 7,4
    Vasa 15 325 -3,8 11 654 -5,8 3 671 3,4
Mellersta Österbotten 7 077 -1,1 6 564 -1,3 513 1,4
    Karleby 6 181 -0,8 5 749 0,2 432 -12,4
Norra Österbotten 95 788 -4,1 76 275 -4,8 19 513 -1,6
    Kuusamo 32 422 -2,5 24 514 -4,8 7 908 5,5
    Uleåborg 40 950 -1,6 35 391 -3,7 5 559 14,0
Kajanaland 71 577 -7,2 67 456 -3,8 4 121 -41,2
    Kajana 8 463 4,2 7 777 4,5 686 1,3
    Sotkamo 59 743 -8,7 58 073 -4,3 1 670 -65,3
Lappland 264 247 11,7 60 157 -12,3 204 090 21,6
    Rovaniemi 67 898 5,7 12 406 -13,5 55 492 11,2
Åland 5 133 -0,5 2 588 -0,0 2 545 -1,0
    Mariehamn 4 740 4,8 2 536 7,8 2 204 1,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2017, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, februari 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/02/matk_2017_02_2017-04-13_tau_007_sv.html