Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2017

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 602 50 900 51,7 2,0 99,92 51,64
Fasta Finland 592 50 276 52,1 2,1 99,94 52,03
Nyland 115 14 998 56,5 -2,1 105,75 59,74
    Esbo 10 1 106 47,2 -2,1 91,54 43,20
    Helsingfors 58 9 418 58,7 -3,4 109,65 64,37
    Vanda 12 2 433 66,3 -3,7 105,46 69,95
Egentliga Finland 37 2 744 50,1 5,6 83,97 42,10
    Åbo 19 1 895 51,4 2,4 84,91 43,65
Satakunta 23 1 086 42,2 2,2 83,22 35,10
    Björneborg 8 598 39,3 1,7 82,21 32,29
Egentliga Tavastland 16 1 331 34,6 -2,0 81,01 28,02
    Tavastehus 7 695 38,4 -0,9 88,92 34,14
Birkaland 41 3 781 46,0 1,9 95,99 44,11
    Tammerfors 24 2 872 50,8 2,5 96,95 49,27
Päijänne-Tavastland 13 1 569 48,9 5,5 105,67 51,67
    Lahtis 6 770 59,1 6,4 106,46 62,89
Kymmenedalen 13 746 42,6 2,0 93,69 39,96
    Kouvola 5 395 42,0 4,8 90,28 37,90
Södra Karelen 15 1 451 45,2 4,9 99,44 44,97
    Villmanstrand 7 872 52,5 5,1 92,49 48,58
Södra Savolax 26 1 448 39,1 -1,1 74,34 29,09
    S:t Michel 7 507 47,7 0,4 82,17 39,16
Norra Savolax 28 2 339 45,0 1,5 92,32 41,51
    Kuopio 15 1 399 52,3 1,7 97,19 50,84
Norra Karelen 22 1 130 41,5 3,2 91,40 37,97
    Joensuu 6 538 58,9 9,4 91,50 53,92
Mellersta Finland 27 2 623 52,2 2,5 93,52 48,77
    Jyväskylä 11 1 285 56,1 0,1 96,78 54,26
Södra Österbotten 24 1 454 39,5 -1,6 77,11 30,46
    Seinäjoki 7 601 46,7 -0,3 90,44 42,25
Österbotten 21 1 239 42,0 1,9 93,35 39,24
    Vasa 8 810 47,7 -1,4 95,22 45,41
Mellersta Österbotten 10 491 37,7 3,2 89,44 33,76
    Karleby 5 361 43,4 4,1 93,73 40,73
Norra Österbotten 48 3 355 49,7 1,5 93,93 46,67
    Kuusamo 12 794 49,7 1,5 96,19 47,85
    Uleåborg 10 1 438 59,6 4,6 99,15 59,05
Kajanaland 18 1 762 50,4 3,9 59,98 30,22
    Kajana 6 414 43,3 6,8 83,31 36,07
    Sotkamo 6 1 125 57,6 3,2 54,32 31,28
Lappland 96 6 733 68,7 9,0 119,66 82,22
    Rovaniemi 17 1 503 84,7 5,0 136,99 116,0
Åland 11 624 18,6 -2,2 .. ..
    Mariehamn 6 425 25,4 -5,5 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2017, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/02/matk_2017_02_2017-04-13_tau_006_sv.html