Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2017

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 602 50 953 55,0 1,2 101,61 55,88
Fasta Finland 591 50 319 55,3 1,2 101,62 56,24
Nyland 114 14 990 58,1 -0,6 107,29 62,34
    Esbo 10 1 109 49,0 -0,1 93,17 45,67
    Helsingfors 58 9 418 60,9 -1,0 110,77 67,51
    Vanda 12 2 428 66,1 -5,3 110,07 72,79
Egentliga Finland 37 2 744 50,0 2,1 85,19 42,61
    Åbo 19 1 896 54,4 1,6 86,10 46,81
Satakunta 23 1 081 44,7 1,5 79,52 35,54
    Björneborg 8 595 44,1 1,9 79,43 35,01
Egentliga Tavastland 16 1 330 38,0 -1,5 84,12 31,97
    Tavastehus 7 695 44,3 2,3 91,42 40,48
Birkaland 41 3 786 49,8 0,1 96,84 48,26
    Tammerfors 24 2 875 54,4 0,6 97,68 53,16
Päijänne-Tavastland 13 1 569 56,4 6,6 120,03 67,69
    Lahtis 6 769 64,4 4,2 126,41 81,44
Kymmenedalen 13 721 48,0 5,0 94,78 45,49
    Kouvola 5 395 47,4 8,0 93,14 44,17
Södra Karelen 15 1 530 45,8 4,5 94,99 43,52
    Villmanstrand 7 949 51,5 0,5 87,09 44,81
Södra Savolax 26 1 448 40,2 -4,2 75,68 30,44
    S:t Michel 7 507 51,4 -0,3 83,42 42,88
Norra Savolax 28 2 338 51,3 0,5 94,64 48,56
    Kuopio 15 1 399 59,1 -0,2 100,61 59,47
Norra Karelen 22 1 129 44,6 5,3 93,07 41,50
    Joensuu 6 538 62,1 11,3 92,08 57,21
Mellersta Finland 27 2 622 57,4 0,9 100,41 57,59
    Jyväskylä 11 1 284 61,5 -1,2 101,49 62,38
Södra Österbotten 24 1 456 42,8 -3,6 78,39 33,52
    Seinäjoki 7 601 48,8 -3,6 90,83 44,29
Österbotten 21 1 228 45,8 0,5 94,63 43,31
    Vasa 8 810 51,2 -4,4 96,51 49,42
Mellersta Österbotten 10 507 39,3 -0,0 92,61 36,42
    Karleby 5 361 46,6 0,6 95,63 44,58
Norra Österbotten 48 3 355 54,3 0,0 100,69 54,72
    Kuusamo 12 795 54,5 1,0 111,69 60,86
    Uleåborg 10 1 438 65,6 3,5 102,56 67,28
Kajanaland 18 1 762 57,6 1,0 57,06 32,89
    Kajana 6 414 48,4 2,8 84,89 41,10
    Sotkamo 6 1 125 66,4 -0,2 49,83 33,08
Lappland 95 6 723 73,4 5,9 120,13 88,14
    Rovaniemi 17 1 502 88,3 -0,8 129,36 114,2
Åland 11 634 21,6 -0,4 .. ..
    Mariehamn 6 425 28,3 -3,7 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2017, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/02/matk_2017_02_2017-04-13_tau_005_sv.html