Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2017

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 048 59 265 48,5 2,3 55,56
Fasta Finland 1 021 58 397 49,0 2,4 55,55
Nyland 144 15 479 55,7 -2,0 68,93
Egentliga Finland 62 3 457 45,6 4,9 53,26
Satakunta 36 1 338 35,9 1,7 59,99
Egentliga Tavastland 27 1 485 32,1 -0,6 53,31
Birkaland 64 4 281 44,7 2,5 53,12
Päijänne-Tavastland 33 1 730 46,1 5,3 63,94
Kymmenedalen 25 964 36,8 2,1 63,00
Södra Karelen 33 1 826 42,7 5,5 43,57
Södra Savolax 70 2 041 34,0 0,5 42,22
Norra Savolax 48 2 626 42,9 1,7 49,75
Norra Karelen 47 1 356 38,5 3,9 58,17
Mellersta Finland 49 2 969 49,6 3,5 49,98
Södra Österbotten 45 1 736 34,2 -2,9 46,61
Österbotten 28 1 348 39,0 1,4 65,96
Mellersta Österbotten 15 547 35,1 2,2 62,96
Norra Österbotten 95 4 584 45,5 1,8 42,67
Kajanaland 38 2 232 45,8 2,4 25,43
Lappland 166 8 402 63,7 8,6 56,58
Åland 27 868 16,3 -0,4 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2017, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-februari 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2017/02/matk_2017_02_2017-04-13_tau_002_sv.html