Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, november 2016

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 181 898 4,6 850 930 2,4 330 968 10,6
Fasta Finland 1 174 118 4,7 847 491 2,4 326 627 11,1
Nyland 405 962 3,9 243 370 4,2 162 592 3,5
    Esbo 24 726 -12,8 14 560 -23,6 10 166 9,5
    Helsingfors 266 470 5,4 147 591 8,0 118 879 2,3
    Vanda 73 159 9,2 48 030 11,5 25 129 5,2
Egentliga Finland 67 578 3,5 56 167 1,6 11 411 13,8
    Åbo 49 551 2,5 40 659 1,7 8 892 6,3
Satakunta 18 756 -1,0 15 032 1,9 3 724 -11,5
    Björneborg 10 402 -2,7 8 959 -0,8 1 443 -12,9
Egentliga Tavastland 24 004 0,6 21 229 0,4 2 775 2,4
    Tavastehus 12 382 3,6 11 082 0,3 1 300 44,4
Birkaland 95 371 -0,6 82 627 2,6 12 744 -17,5
    Tammerfors 79 140 -0,3 67 977 4,3 11 163 -21,3
Päijänne-Tavastland 34 086 6,2 28 978 0,4 5 108 57,8
    Lahtis 19 187 14,0 15 562 8,4 3 625 46,3
Kymmenedalen 16 941 19,9 13 388 19,7 3 553 20,7
    Kouvola 8 745 11,6 7 427 12,5 1 318 6,9
Södra Karelen 39 595 34,5 24 430 29,7 15 165 43,1
    Villmanstrand 24 991 20,4 17 467 16,5 7 524 30,6
Södra Savolax 26 952 -4,6 24 304 -4,3 2 648 -7,0
    S:t Michel 11 589 -7,3 10 120 -5,9 1 469 -16,1
Norra Savolax 46 819 2,1 43 246 -0,1 3 573 37,9
    Kuopio 30 911 5,6 29 099 5,6 1 812 6,2
Norra Karelen 22 364 -1,0 19 764 -0,2 2 600 -6,4
    Joensuu 13 249 -2,6 11 627 -2,2 1 622 -5,0
Mellersta Finland 53 680 -4,8 48 496 -5,7 5 184 4,3
    Jyväskylä 32 558 -1,4 28 759 -2,3 3 799 6,3
Södra Österbotten 35 207 5,7 32 643 5,7 2 564 5,5
    Seinäjoki 15 269 11,5 14 198 16,3 1 071 -27,8
Österbotten 25 920 13,4 19 879 11,7 6 041 19,4
    Vasa 20 884 15,4 15 865 14,6 5 019 18,2
Mellersta Österbotten 10 252 20,5 8 764 13,1 1 488 94,8
    Karleby 7 532 4,1 6 697 1,3 835 33,8
Norra Österbotten 80 259 -3,8 60 553 -6,5 19 706 5,7
    Kuusamo 22 495 6,6 10 090 -0,5 12 405 13,1
    Uleåborg 39 653 -4,4 33 687 -7,9 5 966 20,8
Kajanaland 48 096 -2,8 43 906 -2,9 4 190 -1,8
    Kajana 7 030 13,6 6 513 11,0 517 60,1
    Sotkamo 39 278 -6,1 35 738 -5,8 3 540 -8,6
Lappland 122 276 21,8 60 715 6,6 61 561 41,7
    Rovaniemi 42 604 39,0 20 487 6,5 22 117 93,9
Åland 7 780 -9,5 3 439 -1,6 4 341 -14,8
    Mariehamn 6 538 -6,7 2 927 -8,6 3 611 -5,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2016, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, november 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/11/matk_2016_11_2017-01-19_tau_007_sv.html