Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-juli 2016

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 9 563 816 1,9 6 765 003 0,9 2 798 813 4,4
Fasta Finland 9 426 428 2,0 6 698 431 0,9 2 727 997 4,7
Nyland 2 977 586 4,5 1 578 065 1,0 1 399 521 8,8
    Esbo 200 380 -2,6 126 684 -1,7 73 696 -4,0
    Helsingfors 1 941 339 6,3 883 874 3,2 1 057 465 9,1
    Vanda 527 634 7,0 320 113 2,7 207 521 14,3
Egentliga Finland 565 165 -0,4 468 052 1,1 97 113 -7,0
    Åbo 406 856 2,0 334 936 2,8 71 920 -1,5
Satakunta 165 675 1,3 133 661 1,2 32 014 1,9
    Björneborg 95 467 -4,5 82 716 -2,7 12 751 -14,7
Egentliga Tavastland 191 212 7,2 171 730 8,7 19 482 -4,3
    Tavastehus 102 779 9,4 93 681 12,2 9 098 -13,0
Birkaland 716 768 -0,4 611 894 -1,0 104 874 3,2
    Tammerfors 561 718 0,5 468 249 0,5 93 469 0,7
Päijänne-Tavastland 254 013 0,0 213 463 0,2 40 550 -1,2
    Lahtis 129 240 -1,9 101 172 0,4 28 068 -9,1
Kymmenedalen 106 570 -8,1 88 126 2,1 18 444 -37,8
    Kouvola 54 990 -1,9 47 295 2,8 7 695 -23,3
Södra Karelen 280 856 0,8 205 906 9,4 74 950 -17,1
    Villmanstrand 202 061 11,8 162 907 17,9 39 154 -8,2
Södra Savolax 262 443 -0,6 228 506 0,3 33 937 -5,8
    S:t Michel 98 266 2,1 83 061 4,5 15 205 -9,3
Norra Savolax 423 287 1,9 380 071 3,0 43 216 -6,5
    Kuopio 292 954 3,8 264 564 5,2 28 390 -7,1
Norra Karelen 196 087 -9,6 173 290 -2,9 22 797 -40,6
    Joensuu 97 704 -14,8 84 203 -7,7 13 501 -42,3
Mellersta Finland 547 777 3,1 468 693 3,1 79 084 2,8
    Jyväskylä 258 391 3,6 215 660 1,7 42 731 14,2
Södra Österbotten 295 643 -1,7 277 757 -4,1 17 886 61,8
    Seinäjoki 106 712 6,6 96 087 2,8 10 625 60,5
Österbotten 188 591 -4,1 148 017 -5,3 40 574 0,8
    Vasa 137 395 -7,4 105 391 -7,9 32 004 -5,7
Mellersta Österbotten 70 891 12,1 66 107 14,0 4 784 -8,5
    Karleby 56 478 8,0 52 222 9,1 4 256 -3,8
Norra Österbotten 642 796 -1,3 525 982 -1,3 116 814 -1,2
    Kuusamo 165 109 6,4 131 373 7,3 33 736 3,1
    Uleåborg 301 397 -8,6 252 203 -8,1 49 194 -11,3
Kajanaland 451 882 0,6 417 801 -0,3 34 081 12,4
    Kajana 53 541 4,3 49 104 7,0 4 437 -18,4
    Sotkamo 374 656 -0,0 350 874 -1,4 23 782 24,8
Lappland 1 089 186 6,1 541 310 2,2 547 876 10,2
    Rovaniemi 269 565 4,0 110 681 -2,3 158 884 8,8
Åland 137 388 -2,3 66 572 0,4 70 816 -4,8
    Mariehamn 100 171 -1,9 55 325 3,6 44 846 -7,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2016, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-juli 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/07/matk_2016_07_2016-09-15_tau_008_sv.html