Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-maj 2016

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 6 114 420 3,1 4 296 566 1,7 1 817 854 6,5
Fasta Finland 6 060 492 3,1 4 270 861 1,6 1 789 631 6,8
Nyland 1 882 479 6,1 1 051 370 3,2 831 109 9,9
    Esbo 128 216 -3,4 84 336 -2,8 43 880 -4,7
    Helsingfors 1 210 618 9,4 588 184 6,8 622 434 12,0
    Vanda 355 965 7,6 225 893 5,0 130 072 12,4
Egentliga Finland 325 996 0,1 270 136 0,9 55 860 -3,4
    Åbo 234 558 2,8 192 237 3,1 42 321 1,6
Satakunta 96 244 1,3 73 687 1,0 22 557 2,5
    Björneborg 52 121 -9,2 43 141 -7,2 8 980 -17,5
Egentliga Tavastland 119 458 5,3 106 597 6,1 12 861 -0,8
    Tavastehus 62 390 5,5 57 113 8,5 5 277 -18,8
Birkaland 439 827 1,0 375 459 -0,5 64 368 11,2
    Tammerfors 350 684 2,0 291 627 0,4 59 057 10,7
Päijänne-Tavastland 178 722 3,5 150 647 1,7 28 075 14,6
    Lahtis 91 455 -0,0 71 917 -1,1 19 538 4,1
Kymmenedalen 60 816 -13,9 49 232 -1,9 11 584 -43,4
    Kouvola 32 253 -7,4 27 047 -2,2 5 206 -27,2
Södra Karelen 158 342 -4,9 111 139 2,0 47 203 -17,9
    Villmanstrand 113 571 4,2 88 383 8,7 25 188 -9,1
Södra Savolax 136 746 2,5 121 759 3,3 14 987 -4,0
    S:t Michel 56 727 4,7 49 232 5,7 7 495 -1,3
Norra Savolax 274 212 3,5 247 188 4,7 27 024 -6,7
    Kuopio 193 162 5,5 173 600 6,6 19 562 -3,1
Norra Karelen 112 249 -14,8 97 369 -4,9 14 880 -49,4
    Joensuu 59 178 -19,0 49 464 -8,4 9 714 -49,1
Mellersta Finland 340 370 3,6 292 773 4,0 47 597 1,1
    Jyväskylä 161 983 4,8 139 634 3,6 22 349 13,5
Södra Österbotten 159 433 -1,1 146 136 -5,3 13 297 92,3
    Seinäjoki 62 117 9,7 53 454 2,7 8 663 90,8
Österbotten 113 523 -0,8 88 695 0,4 24 828 -4,6
    Vasa 81 507 -3,2 61 959 -0,3 19 548 -11,3
Mellersta Österbotten 41 383 8,0 38 580 9,6 2 803 -10,0
    Karleby 33 378 7,2 30 899 8,5 2 479 -6,3
Norra Österbotten 450 692 -0,6 367 960 -0,3 82 732 -2,1
    Kuusamo 136 041 9,2 105 400 11,5 30 641 1,8
    Uleåborg 200 444 -8,8 174 170 -7,2 26 274 -18,2
Kajanaland 309 403 2,4 280 841 0,8 28 562 21,4
    Kajana 34 639 9,5 31 735 12,0 2 904 -11,7
    Sotkamo 261 029 1,5 239 262 -0,8 21 767 35,7
Lappland 860 597 8,0 401 293 1,7 459 304 14,3
    Rovaniemi 204 228 9,7 72 003 0,2 132 225 15,7
Åland 53 928 0,4 25 705 8,5 28 223 -6,0
    Mariehamn 41 806 -4,0 21 873 3,8 19 933 -11,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2016, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-maj 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/05/matk_2016_05_2016-07-14_tau_008_sv.html