Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-april 2016

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 597 49 441 51,0 2,1 94,34 48,14
Fasta Finland 585 48 765 51,3 2,1 94,35 48,41
Nyland 109 13 903 60,2 4,7 100,47 60,51
    Esbo 11 1 173 50,9 2,4 81,59 41,57
    Helsingfors 52 8 425 64,0 5,1 104,73 66,98
    Vanda 11 2 237 70,5 4,9 101,22 71,35
Egentliga Finland 37 2 702 48,4 2,8 84,44 40,89
    Åbo 18 1 804 53,2 5,8 86,35 45,93
Satakunta 24 1 127 41,9 0,1 80,79 33,83
    Björneborg 9 645 39,6 -4,5 82,65 32,73
Egentliga Tavastland 17 1 286 38,7 4,0 74,37 28,76
    Tavastehus 8 677 38,6 6,3 82,79 31,95
Birkaland 41 3 808 47,5 0,5 94,72 44,96
    Tammerfors 24 2 886 52,1 2,5 96,05 50,06
Päijänne-Tavastland 13 1 583 42,1 1,6 90,12 37,95
    Lahtis 6 770 50,3 1,5 87,46 43,95
Kymmenedalen 13 727 40,8 3,9 88,75 36,18
    Kouvola 5 398 38,5 2,5 81,40 31,37
Södra Karelen 14 1 274 41,2 -1,5 89,78 36,99
    Villmanstrand 8 815 48,1 -4,8 81,98 39,39
Södra Savolax 28 1 511 40,3 4,9 70,24 28,31
    S:t Michel 8 521 47,2 4,7 75,13 35,43
Norra Savolax 30 2 305 45,7 -1,2 90,81 41,48
    Kuopio 17 1 411 52,6 -0,4 93,63 49,20
Norra Karelen 22 1 199 38,4 -8,0 86,30 33,13
    Joensuu 6 601 47,5 -11,6 86,31 40,96
Mellersta Finland 26 2 654 50,1 1,5 93,67 46,90
    Jyväskylä 11 1 316 57,4 7,6 95,93 55,05
Södra Österbotten 23 1 437 44,0 -0,1 72,38 31,83
    Seinäjoki 7 606 50,7 1,7 79,61 40,38
Österbotten 21 1 185 43,9 -2,2 90,77 39,89
    Vasa 7 744 52,7 -1,1 93,56 49,34
Mellersta Österbotten 9 485 39,4 0,9 81,44 32,10
    Karleby 5 361 43,2 0,3 87,75 37,88
Norra Österbotten 50 3 378 51,3 -0,8 94,07 48,25
    Kuusamo 11 794 51,0 1,9 107,32 54,76
    Uleåborg 11 1 440 59,0 -2,4 97,13 57,27
Kajanaland 19 1 804 49,1 1,7 64,40 31,65
    Kajana 6 414 39,2 2,7 80,35 31,47
    Sotkamo 6 1 145 58,0 1,2 60,87 35,30
Lappland 90 6 401 57,2 2,7 108,02 61,77
    Rovaniemi 13 1 289 68,7 5,4 108,85 74,80
Åland 12 675 25,7 0,5 .. ..
    Mariehamn 6 452 36,5 -0,5 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2016, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-april 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/04/matk_2016_04_2016-06-16_tau_006_sv.html