Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2016

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 602 49 753 51,4 4,3 92,09 47,34
Fasta Finland 587 48 945 51,7 4,3 92,08 47,59
Nyland 111 14 016 63,9 8,5 102,49 65,47
    Esbo 11 1 177 54,5 5,8 86,91 47,33
    Helsingfors 53 8 522 68,2 11,5 106,66 72,75
    Vanda 11 2 237 69,5 1,2 103,88 72,18
Egentliga Finland 37 2 821 55,0 4,7 81,90 45,07
    Åbo 18 1 917 60,7 7,6 84,36 51,17
Satakunta 24 1 145 46,5 4,9 80,74 37,53
    Björneborg 9 646 45,5 1,4 83,04 37,80
Egentliga Tavastland 17 1 322 43,7 7,2 74,34 32,47
    Tavastehus 8 711 40,9 5,6 84,83 34,67
Birkaland 41 3 809 53,7 4,1 93,45 50,15
    Tammerfors 24 2 886 59,5 6,8 96,35 57,36
Päijänne-Tavastland 13 1 583 41,0 -5,2 86,63 35,47
    Lahtis 6 770 47,6 0,6 82,98 39,47
Kymmenedalen 14 785 42,0 3,4 88,08 36,99
    Kouvola 6 409 42,2 1,7 82,67 34,91
Södra Karelen 14 1 299 44,7 -2,3 81,99 36,67
    Villmanstrand 8 815 52,4 -5,3 79,39 41,63
Södra Savolax 27 1 502 41,6 6,1 69,72 29,00
    S:t Michel 8 505 50,0 10,0 74,23 37,15
Norra Savolax 29 2 277 46,6 3,5 89,29 41,60
    Kuopio 16 1 390 51,5 4,1 91,70 47,19
Norra Karelen 22 1 202 37,7 -1,0 85,84 32,39
    Joensuu 6 601 49,3 -2,1 85,51 42,16
Mellersta Finland 25 2 597 47,5 2,1 88,48 41,99
    Jyväskylä 10 1 259 60,5 14,5 92,25 55,78
Södra Österbotten 24 1 438 49,7 7,7 72,22 35,91
    Seinäjoki 7 606 58,5 12,9 79,42 46,48
Österbotten 21 1 188 51,9 6,6 89,69 46,52
    Vasa 7 742 60,9 6,7 92,94 56,60
Mellersta Österbotten 10 517 47,1 7,7 75,08 35,38
    Karleby 5 361 47,7 3,5 87,22 41,62
Norra Österbotten 50 3 346 51,1 0,6 94,19 48,16
    Kuusamo 11 794 45,5 1,8 100,48 45,77
    Uleåborg 11 1 404 65,0 4,5 100,08 65,10
Kajanaland 19 1 801 40,6 2,6 57,24 23,26
    Kajana 6 414 41,7 9,7 79,93 33,29
    Sotkamo 6 1 143 44,9 0,2 48,54 21,80
Lappland 89 6 297 42,4 1,4 95,43 40,51
    Rovaniemi 11 1 188 39,9 -0,6 79,91 31,91
Åland 15 808 31,7 1,5 .. ..
    Mariehamn 7 542 42,3 -4,0 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2016, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/04/matk_2016_04_2016-06-16_tau_005_sv.html