Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-april 2016

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 5 831 654 3,2 4 146 204 2,0 1 685 450 6,2
Fasta Finland 5 794 273 3,3 4 129 547 2,0 1 664 726 6,6
Nyland 1 486 927 5,4 846 587 3,1 640 340 8,6
Egentliga Finland 283 319 2,1 233 681 3,2 49 638 -2,4
Satakunta 87 434 9,4 68 776 9,4 18 658 9,5
Egentliga Tavastland 97 193 1,8 87 056 1,3 10 137 6,3
Birkaland 401 053 1,8 348 006 -0,1 53 047 16,2
Päijänne-Tavastland 157 788 -0,7 134 280 -0,5 23 508 -1,5
Kymmenedalen 57 519 -17,0 46 382 -4,0 11 137 -46,8
Södra Karelen 148 107 -5,8 103 776 1,6 44 331 -19,6
Södra Savolax 141 013 0,5 117 761 2,8 23 252 -9,6
Norra Savolax 251 839 2,5 224 410 5,2 27 429 -15,7
Norra Karelen 105 028 -13,5 88 901 -1,2 16 127 -48,9
Mellersta Finland 304 242 2,1 260 953 2,8 43 289 -1,5
Södra Österbotten 145 726 1,4 133 914 -2,6 11 812 89,1
Österbotten 96 612 -4,3 77 604 -2,1 19 008 -12,5
Mellersta Österbotten 36 617 5,0 33 451 7,1 3 166 -13,2
Norra Österbotten 534 401 1,0 435 929 0,8 98 472 1,8
Kajanaland 355 503 -0,3 318 058 -2,4 37 445 22,7
Lappland 1 103 952 10,8 570 022 5,5 533 930 17,0
Åland 37 381 -7,3 16 657 5,5 20 724 -15,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2016, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-april 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/04/matk_2016_04_2016-06-16_tau_004_sv.html