Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-april 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 073 57 652 47,6 1,8 53,63
Fasta Finland 1 043 56 705 48,0 1,8 53,62
Nyland 138 14 285 59,2 4,5 68,27
Egentliga Finland 63 3 406 43,7 1,8 51,66
Satakunta 38 1 407 35,9 1,3 55,69
Egentliga Tavastland 30 1 482 34,7 3,6 47,45
Birkaland 67 4 345 45,3 0,4 54,30
Päijänne-Tavastland 33 1 744 39,9 1,7 52,27
Kymmenedalen 26 994 33,5 0,5 58,27
Södra Karelen 32 1 665 37,3 -2,7 43,59
Södra Savolax 76 2 147 33,5 3,1 40,88
Norra Savolax 50 2 592 43,3 -2,0 49,91
Norra Karelen 50 1 446 34,9 -7,2 51,58
Mellersta Finland 47 2 990 46,4 1,3 50,85
Södra Österbotten 46 1 653 39,7 0,7 44,60
Österbotten 28 1 274 41,3 -2,3 62,22
Mellersta Österbotten 14 543 37,7 0,7 58,41
Norra Österbotten 99 4 357 47,5 -0,5 44,51
Kajanaland 41 2 226 46,0 0,5 25,88
Lappland 167 8 152 53,8 3,2 50,52
Åland 30 947 20,0 0,3 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2016, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-april 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/04/matk_2016_04_2016-06-16_tau_002_sv.html