Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 099 58 332 47,4 3,6 54,82
Fasta Finland 1 058 57 135 47,9 3,6 54,81
Nyland 140 14 410 62,8 8,0 70,87
Egentliga Finland 66 3 580 49,1 3,2 51,16
Satakunta 39 1 431 40,2 5,5 55,93
Egentliga Tavastland 30 1 520 40,1 7,0 49,57
Birkaland 68 4 384 50,0 3,2 56,27
Päijänne-Tavastland 32 1 758 38,5 -4,5 46,90
Kymmenedalen 27 1 054 36,3 0,3 57,00
Södra Karelen 33 1 696 38,7 -2,6 44,43
Södra Savolax 75 2 115 34,1 4,6 43,45
Norra Savolax 49 2 564 43,5 2,9 53,01
Norra Karelen 50 1 446 33,3 -1,1 55,13
Mellersta Finland 48 2 944 43,9 2,3 52,64
Södra Österbotten 46 1 646 44,9 7,7 45,08
Österbotten 28 1 297 47,9 5,0 62,50
Mellersta Österbotten 15 575 44,8 6,6 55,77
Norra Österbotten 97 4 331 46,6 0,4 46,00
Kajanaland 43 2 238 37,4 1,2 25,28
Lappland 172 8 146 41,3 1,4 44,15
Åland 41 1 197 23,6 0,7 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2016, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/04/matk_2016_04_2016-06-16_tau_001_sv.html