Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-februari 2016

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 755 293 1,0 1 791 461 -2,8 963 832 9,0
Fasta Finland 2 743 216 1,1 1 784 906 -2,9 958 310 9,3
Nyland 717 627 5,0 400 133 -0,8 317 494 13,2
Egentliga Finland 125 129 -1,8 102 724 -1,9 22 405 -0,9
Satakunta 40 814 7,2 32 086 10,1 8 728 -2,3
Egentliga Tavastland 44 061 0,1 38 235 -0,2 5 826 2,0
Birkaland 187 556 -3,3 163 600 -5,5 23 956 14,9
Päijänne-Tavastland 80 569 -1,0 65 410 -5,4 15 159 23,5
Kymmenedalen 27 997 -11,5 21 307 3,2 6 690 -39,1
Södra Karelen 77 810 -3,8 49 115 0,0 28 695 -9,8
Södra Savolax 69 395 -2,2 54 283 -0,0 15 112 -9,2
Norra Savolax 113 187 -8,6 96 234 -6,4 16 953 -19,5
Norra Karelen 48 769 -11,1 39 595 -8,0 9 174 -22,3
Mellersta Finland 152 943 -3,8 124 930 -3,8 28 013 -3,8
Södra Österbotten 58 866 -9,9 54 137 -13,0 4 729 52,2
Österbotten 45 090 0,6 36 298 4,0 8 792 -11,5
Mellersta Österbotten 16 172 9,7 14 501 10,0 1 671 6,8
Norra Österbotten 245 119 -2,5 180 295 -4,2 64 824 2,6
Kajanaland 164 731 -5,8 135 615 -10,1 29 116 21,4
Lappland 527 381 11,4 176 408 3,3 350 973 16,0
Åland 12 077 -6,4 6 555 29,1 5 522 -29,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2016, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-februari 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/02/matk_2016_02_2016-04-14_tau_004_sv.html