Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, februari 2016

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 472 096 1,5 1 019 413 -3,4 452 683 14,6
Fasta Finland 1 465 113 1,5 1 015 696 -3,5 449 417 15,2
Nyland 343 251 3,5 199 559 -1,3 143 692 10,8
Egentliga Finland 64 324 -5,2 53 934 -3,7 10 390 -12,3
Satakunta 21 597 10,3 16 879 10,6 4 718 9,2
Egentliga Tavastland 24 710 14,4 22 222 18,4 2 488 -12,0
Birkaland 106 714 -1,5 94 945 -4,1 11 769 26,5
Päijänne-Tavastland 47 147 6,1 38 123 -3,9 9 024 89,7
Kymmenedalen 13 178 -7,0 10 664 4,3 2 514 -36,3
Södra Karelen 38 329 -4,0 29 998 -3,0 8 331 -7,5
Södra Savolax 34 336 0,3 30 551 3,3 3 785 -18,8
Norra Savolax 64 365 -7,0 58 681 -6,7 5 684 -10,3
Norra Karelen 25 740 -9,7 22 606 -8,1 3 134 -19,9
Mellersta Finland 87 347 -2,0 75 085 -4,9 12 262 20,0
Södra Österbotten 31 883 -9,2 29 618 -12,5 2 265 83,0
Österbotten 25 701 11,7 20 567 15,1 5 134 -0,2
Mellersta Österbotten 8 486 13,1 7 597 15,2 889 -1,9
Norra Österbotten 137 984 -4,5 113 613 -6,2 24 371 4,1
Kajanaland 95 032 -6,7 86 395 -11,6 8 637 108,9
Lappland 294 989 12,6 104 659 -2,9 190 330 23,3
Åland 6 983 -13,5 3 717 25,8 3 266 -36,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2016, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, februari 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/02/matk_2016_02_2016-04-14_tau_003_sv.html