Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2016

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 056 57 498 49,9 1,5 53,50
Fasta Finland 1 030 56 607 50,3 1,6 53,51
Nyland 135 14 259 57,9 3,3 69,28
Egentliga Finland 61 3 343 41,5 -0,6 54,20
Satakunta 38 1 391 37,2 1,6 56,72
Egentliga Tavastland 31 1 487 36,3 7,2 46,17
Birkaland 66 4 337 48,1 1,0 52,95
Päijänne-Tavastland 33 1 747 47,0 7,5 52,26
Kymmenedalen 26 977 33,9 2,0 61,78
Södra Karelen 32 1 655 38,1 -3,5 39,50
Södra Savolax 77 2 172 32,6 1,1 42,07
Norra Savolax 49 2 564 48,0 -4,2 52,64
Norra Karelen 49 1 431 36,0 -5,9 52,41
Mellersta Finland 46 3 049 52,7 1,6 54,77
Södra Österbotten 42 1 633 41,7 1,5 46,64
Österbotten 27 1 333 43,9 -0,3 61,50
Mellersta Österbotten 14 532 37,9 2,3 62,67
Norra Österbotten 99 4 389 50,0 -3,5 43,90
Kajanaland 40 2 228 51,6 -1,6 23,23
Lappland 165 8 080 62,0 4,2 50,47
Åland 26 891 19,2 -1,6 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2016, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, februari 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/02/matk_2016_02_2016-04-14_tau_001_sv.html