Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, januari 2016

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 112 822 0,5 678 955 -2,6 433 867 5,8
Fasta Finland 1 108 022 0,5 676 360 -2,7 431 662 5,9
Nyland 364 020 7,5 194 801 0,4 169 219 17,2
    Esbo 23 814 -11,1 14 359 -15,3 9 455 -3,9
    Helsingfors 237 103 10,3 112 579 2,5 124 524 18,4
    Vanda 70 613 13,5 43 269 10,3 27 344 18,9
Egentliga Finland 52 283 -4,6 43 776 -2,8 8 507 -12,7
    Åbo 37 372 3,8 30 700 3,2 6 672 6,6
Satakunta 16 155 -3,7 12 905 1,0 3 250 -18,7
    Björneborg 8 539 -14,8 6 959 -6,5 1 580 -38,7
Egentliga Tavastland 18 079 -11,0 15 145 -15,1 2 934 18,4
    Tavastehus 9 963 -8,1 8 281 -13,1 1 682 28,0
Birkaland 70 017 -5,7 59 168 -7,4 10 849 4,9
    Tammerfors 56 557 -3,2 47 073 -4,7 9 484 4,8
Päijänne-Tavastland 31 538 -6,9 26 618 -4,7 4 920 -17,1
    Lahtis 16 836 -2,4 12 931 -0,5 3 905 -8,3
Kymmenedalen 11 398 -15,8 8 644 0,5 2 754 -44,2
    Kouvola 5 997 -7,1 4 836 0,6 1 161 -29,6
Södra Karelen 32 004 -2,6 16 311 0,6 15 693 -5,6
    Villmanstrand 20 514 -0,0 12 801 -1,6 7 713 2,6
Södra Savolax 25 843 0,0 20 185 -2,7 5 658 11,1
    S:t Michel 11 433 5,2 8 746 5,1 2 687 5,5
Norra Savolax 43 573 -9,8 35 092 -5,5 8 481 -24,0
    Kuopio 30 829 -14,6 24 797 -10,6 6 032 -27,8
Norra Karelen 19 911 -12,6 15 737 -6,7 4 174 -29,2
    Joensuu 10 677 -11,0 8 375 -7,6 2 302 -21,8
Mellersta Finland 62 108 -3,3 47 345 -0,4 14 763 -11,6
    Jyväskylä 30 516 5,3 24 923 4,8 5 593 7,3
Södra Österbotten 24 526 -11,6 22 675 -14,7 1 851 58,7
    Seinäjoki 10 372 -8,2 9 313 -11,3 1 059 30,9
Österbotten 18 009 -8,7 14 351 -4,0 3 658 -23,4
    Vasa 13 421 -7,6 10 312 0,1 3 109 -26,5
Mellersta Österbotten 6 273 -2,3 5 919 -0,6 354 -24,2
    Karleby 5 145 2,4 4 797 4,3 348 -18,1
Norra Österbotten 78 920 -0,1 51 339 -3,3 27 581 6,6
    Kuusamo 26 239 0,7 11 049 -8,9 15 190 9,0
    Uleåborg 34 005 -8,7 28 119 -5,5 5 886 -21,4
Kajanaland 52 764 -5,3 38 123 -5,4 14 641 -5,1
    Kajana 5 039 -13,0 4 240 -14,2 799 -6,1
    Sotkamo 44 505 -5,5 32 379 -5,4 12 126 -5,8
Lappland 180 601 7,5 48 226 6,7 132 375 7,8
    Rovaniemi 48 997 0,9 14 088 4,1 34 909 -0,4
Åland 4 800 15,7 2 595 32,4 2 205 0,7
    Mariehamn 4 360 26,6 2 477 37,7 1 883 14,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. januari 2016, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, januari 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2016/01/matk_2016_01_2016-03-17_tau_004_sv.html