Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, oktober 2015

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 600 49 858 51,6 0,7 90,38 46,59
Fasta Finland 585 49 022 51,9 0,7 90,39 46,89
Nyland 113 14 500 67,4 2,3 101,47 68,36
    Esbo 12 1 239 56,8 1,0 79,84 45,36
    Helsingfors 53 8 728 74,1 2,4 105,92 78,53
    Vanda 11 2 237 74,1 3,4 102,78 76,17
Egentliga Finland 37 2 925 54,6 -0,2 86,01 46,95
    Åbo 18 1 984 59,2 0,8 87,89 52,04
Satakunta 25 1 138 46,2 -3,8 83,41 38,56
    Björneborg 9 659 47,3 -7,0 82,59 39,04
Egentliga Tavastland 18 1 339 38,6 -6,2 75,44 29,10
    Tavastehus 8 721 38,1 -7,5 85,06 32,43
Birkaland 41 3 834 56,2 -2,9 99,04 55,65
    Tammerfors 25 2 952 60,8 -5,5 99,99 60,81
Päijänne-Tavastland 14 1 682 45,6 4,3 80,88 36,88
    Lahtis 5 559 58,0 8,3 88,10 51,06
Kymmenedalen 17 938 43,7 2,1 83,41 36,46
    Kouvola 7 440 39,3 -0,2 80,23 31,52
Södra Karelen 14 1 254 47,3 -1,1 89,04 42,08
    Villmanstrand 8 805 53,1 -7,0 84,49 44,88
Södra Savolax 28 1 526 41,4 3,2 69,21 28,64
    S:t Michel 8 555 53,1 7,1 69,20 36,72
Norra Savolax 29 2 338 46,8 0,1 89,63 41,95
    Kuopio 16 1 434 46,7 -1,8 88,88 41,50
Norra Karelen 21 1 237 46,1 -3,8 83,71 38,62
    Joensuu 6 601 59,3 -7,9 85,77 50,83
Mellersta Finland 27 2 708 49,9 -5,0 76,64 38,23
    Jyväskylä 11 1 362 56,1 -2,4 88,34 49,55
Södra Österbotten 23 1 505 49,0 1,1 75,13 36,80
    Seinäjoki 7 606 50,9 2,0 83,03 42,23
Österbotten 22 1 230 47,0 -6,4 87,10 40,96
    Vasa 8 795 53,6 -5,9 88,78 47,59
Mellersta Österbotten 9 478 42,3 -8,8 86,94 36,80
    Karleby 5 361 49,2 -8,9 91,69 45,13
Norra Österbotten 50 3 328 48,6 2,8 82,16 39,89
    Kuusamo 10 757 23,4 2,6 75,80 17,74
    Uleåborg 12 1 426 65,7 2,6 90,02 59,11
Kajanaland 20 1 770 46,0 -0,3 59,62 27,44
    Kajana 6 414 36,9 -1,0 83,27 30,75
    Sotkamo 6 1 100 55,9 0,1 52,88 29,57
Lappland 77 5 292 26,2 4,4 79,13 20,69
    Rovaniemi 13 1 322 38,1 0,2 74,04 28,18
Åland 15 836 29,7 3,2 .. ..
    Mariehamn 7 516 44,0 4,3 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2015, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, oktober 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/10/matk_2015_10_2015-12-17_tau_005_sv.html