Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-oktober 2015

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 17 086 093 -0,6 12 458 429 1,0 4 627 664 -4,6
Fasta Finland 16 687 913 -0,7 12 296 988 0,9 4 390 925 -5,0
Nyland 4 605 756 4,5 2 509 848 6,1 2 095 908 2,6
Egentliga Finland 1 034 300 -1,1 841 324 0,3 192 976 -6,6
Satakunta 354 833 -0,4 303 583 -1,6 51 250 7,1
Egentliga Tavastland 312 418 -4,8 279 228 -4,7 33 190 -5,7
Birkaland 1 247 035 3,2 1 069 203 5,2 177 832 -7,5
Päijänne-Tavastland 479 463 -6,8 400 996 -6,4 78 467 -8,7
Kymmenedalen 290 408 -6,6 218 690 0,4 71 718 -23,0
Södra Karelen 522 099 -12,6 356 255 14,1 165 844 -41,8
Södra Savolax 620 241 -10,2 489 509 -4,4 130 732 -26,8
Norra Savolax 723 168 -1,4 626 448 -0,1 96 720 -9,4
Norra Karelen 433 572 -0,3 352 121 3,0 81 451 -12,2
Mellersta Finland 860 262 -7,3 746 039 -6,0 114 223 -15,3
Södra Österbotten 617 517 4,3 593 967 4,4 23 550 1,8
Österbotten 376 455 6,0 302 720 5,0 73 735 10,0
Mellersta Österbotten 131 869 -12,0 117 584 -11,4 14 285 -16,3
Norra Österbotten 1 356 016 -4,6 1 142 299 -4,8 213 717 -3,8
Kajanaland 837 776 1,1 771 123 3,0 66 653 -16,6
Lappland 1 884 725 -1,2 1 176 051 -1,8 708 674 -0,0
Åland 398 180 6,0 161 441 10,8 236 739 3,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2015, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-oktober 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/10/matk_2015_10_2015-12-17_tau_004_sv.html