Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5.2. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, januari-augusti 2015

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 7 645 587 14 112 239 -1,3 10 942 681 -0,0
Finland 5 778 825 10 194 083 0,5 7 762 307 2,5
Utländer 1 866 762 3 918 156 -5,6 3 180 374 -5,7
Sverige 231 602 423 216 5,3 312 112 6,1
Tyskland 210 834 420 725 7,7 337 017 9,9
Ryssland 262 614 600 785 -42,5 433 112 -44,3
Britannien 106 108 255 301 3,0 221 372 3,0
Förenta Staterna 68 062 144 904 -3,6 139 309 -3,3
Norge 70 742 142 670 7,8 102 877 2,8
Nederländerna 55 308 122 363 -2,5 94 629 -0,8
Italien 44 771 89 972 3,2 79 119 5,5
Frankrike 65 222 168 306 4,5 145 560 5,2
Japan 70 638 130 155 -1,0 126 621 -0,2
Estland 56 638 129 894 -2,6 89 910 -5,3
Schweiz 57 856 128 416 21,1 93 724 20,7
Spanien 34 625 72 038 -1,6 63 770 2,2
Kina 88 530 130 265 43,5 126 914 45,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 22.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2015, Tabellbilaga 5.2. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland, januari-augusti 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/08/matk_2015_08_2015-10-22_tau_010_sv.html