Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-augusti 2015

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 14 112 239 -1,3 10 194 083 0,5 3 918 156 -5,6
Fasta Finland 13 756 228 -1,5 10 052 152 0,3 3 704 076 -6,2
Nyland 3 680 866 3,6 1 995 417 5,7 1 685 449 1,3
Egentliga Finland 860 170 -1,5 698 471 -0,1 161 699 -7,4
Satakunta 297 494 -1,7 255 702 -2,8 41 792 5,4
Egentliga Tavastland 251 539 -5,3 226 522 -4,6 25 017 -11,5
Birkaland 1 018 211 4,1 875 296 6,3 142 915 -7,4
Päijänne-Tavastland 383 151 -9,3 314 351 -9,7 68 800 -7,4
Kymmenedalen 239 738 -7,4 178 201 -0,5 61 537 -22,9
Södra Karelen 434 285 -13,2 290 107 15,2 144 178 -42,0
Södra Savolax 526 015 -11,3 416 369 -4,6 109 646 -29,9
Norra Savolax 590 713 -2,8 506 310 -1,1 84 403 -11,8
Norra Karelen 357 728 -1,2 286 203 1,8 71 525 -11,4
Mellersta Finland 723 795 -8,7 621 636 -7,3 102 159 -16,5
Södra Österbotten 522 378 4,8 505 494 5,3 16 884 -7,1
Österbotten 333 996 12,2 270 407 11,6 63 589 15,0
Mellersta Österbotten 109 378 -13,4 95 398 -14,8 13 980 -2,3
Norra Österbotten 1 131 506 -6,3 942 831 -6,4 188 675 -5,6
Kajanaland 691 374 0,9 632 245 3,3 59 129 -18,8
Lappland 1 603 891 -2,5 941 192 -3,3 662 699 -1,3
Åland 356 011 8,5 141 931 12,0 214 080 6,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 22.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2015, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-augusti 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/08/matk_2015_08_2015-10-22_tau_004_sv.html