Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-juli 2015

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 614 50 802 52,1 0,6 91,65 47,73
Fasta Finland 601 50 042 52,2 0,6 91,63 47,79
Nyland 113 14 407 61,7 0,8 98,73 60,95
    Esbo 12 1 222 52,9 0,5 82,14 43,48
    Helsingfors 52 8 601 66,2 0,6 103,56 68,57
    Vanda 11 2 236 68,9 1,1 96,86 66,69
Egentliga Finland 38 2 973 54,3 0,5 87,30 47,43
    Åbo 19 2 035 57,1 -0,0 89,35 51,06
Satakunta 25 1 168 46,2 2,8 87,94 40,66
    Björneborg 9 649 48,9 3,3 90,76 44,37
Egentliga Tavastland 18 1 333 38,0 -0,4 75,36 28,63
    Tavastehus 8 702 37,4 1,6 86,52 32,34
Birkaland 41 3 770 52,4 2,8 93,77 49,13
    Tammerfors 25 2 947 55,4 1,6 95,12 52,67
Päijänne-Tavastland 15 1 752 40,4 -4,8 81,77 33,04
    Lahtis 6 643 45,6 0,4 86,40 39,41
Kymmenedalen 16 922 40,8 -0,9 86,78 35,38
    Kouvola 6 434 39,9 -0,6 81,56 32,58
Södra Karelen 17 1 402 48,0 -7,6 90,83 43,59
    Villmanstrand 8 789 58,1 -4,2 82,31 47,84
Södra Savolax 30 1 732 42,5 -0,2 82,04 34,88
    S:t Michel 8 574 47,9 0,6 81,37 38,99
Norra Savolax 31 2 345 48,3 0,0 86,36 41,73
    Kuopio 16 1 416 54,1 0,5 91,50 49,50
Norra Karelen 22 1 217 49,3 0,9 90,25 44,45
    Joensuu 7 627 59,7 1,9 90,79 54,25
Mellersta Finland 28 2 706 50,9 -0,5 86,44 44,03
    Jyväskylä 12 1 433 53,2 -0,9 90,09 47,90
Södra Österbotten 22 1 468 50,7 2,4 78,57 39,82
    Seinäjoki 6 568 55,1 3,2 86,77 47,78
Österbotten 22 1 243 49,8 1,2 88,08 43,83
    Vasa 8 803 57,1 1,5 90,29 51,59
Mellersta Österbotten 9 489 41,5 -4,4 83,88 34,81
    Karleby 5 372 46,4 -6,2 85,38 39,61
Norra Österbotten 48 3 399 52,5 3,6 85,23 44,78
    Kuusamo 10 762 40,7 0,5 93,33 38,02
    Uleåborg 12 1 519 65,0 5,6 88,45 57,46
Kajanaland 20 1 765 47,6 0,9 73,73 35,07
    Kajana 6 409 39,5 2,6 77,67 30,67
    Sotkamo 6 1 101 55,1 0,3 72,82 40,10
Lappland 85 5 950 46,4 0,2 95,62 44,35
    Rovaniemi 12 1 251 57,8 -0,3 88,20 50,97
Åland 14 760 46,3 4,1 .. ..
    Mariehamn 6 464 59,2 5,0 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum. [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3356, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 17.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juli 2015, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-juli 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/07/matk_2015_07_2015-09-17_tau_006_sv.html