Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, maj 2015

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 602 50 301 50,2 0,3 89,95 45,14
Fasta Finland 585 49 395 50,2 0,2 89,95 45,17
Nyland 113 14 405 66,5 -0,3 101,75 67,66
    Esbo 11 1 196 58,4 1,3 88,93 51,91
    Helsingfors 52 8 565 70,4 -4,0 108,45 76,36
    Vanda 11 2 235 74,7 6,5 96,30 71,89
Egentliga Finland 37 2 958 56,6 1,6 82,74 46,82
    Åbo 19 2 040 60,9 2,4 84,63 51,58
Satakunta 25 1 164 49,7 2,8 78,29 38,93
    Björneborg 9 659 46,5 5,2 82,09 38,17
Egentliga Tavastland 18 1 383 37,1 -2,4 77,39 28,70
    Tavastehus 8 725 37,2 -0,5 86,53 32,17
Birkaland 42 3 953 48,0 -2,1 94,18 45,19
    Tammerfors 25 2 965 53,7 -2,9 97,46 52,35
Päijänne-Tavastland 15 1 756 45,2 -2,8 78,28 35,35
    Lahtis 6 639 44,6 0,7 82,73 36,88
Kymmenedalen 17 949 44,0 2,4 83,75 36,83
    Kouvola 7 441 46,8 7,2 79,45 37,21
Södra Karelen 16 1 360 48,7 3,6 92,52 45,10
    Villmanstrand 8 750 59,7 4,3 86,29 51,54
Södra Savolax 28 1 521 40,7 0,6 72,24 29,37
    S:t Michel 8 552 44,5 -0,1 78,04 34,73
Norra Savolax 31 2 364 42,6 1,2 81,81 34,84
    Kuopio 16 1 425 46,2 0,7 88,75 40,97
Norra Karelen 22 1 200 43,8 1,3 80,52 35,26
    Joensuu 7 610 57,0 0,8 83,44 47,55
Mellersta Finland 27 2 731 43,3 -1,5 81,29 35,17
    Jyväskylä 12 1 489 50,5 1,8 91,08 46,00
Södra Österbotten 22 1 463 45,1 1,9 71,19 32,12
    Seinäjoki 6 558 51,9 4,3 74,44 38,64
Österbotten 22 1 251 44,5 -8,2 86,34 38,45
    Vasa 8 810 47,4 -7,1 89,59 42,48
Mellersta Österbotten 9 478 42,0 -13,8 84,55 35,54
    Karleby 5 361 47,6 -20,9 87,09 41,48
Norra Österbotten 48 3 455 50,2 5,1 78,33 39,29
    Kuusamo 10 759 22,7 4,4 59,81 13,57
    Uleåborg 12 1 590 62,4 4,0 89,90 56,05
Kajanaland 20 1 754 32,4 -0,8 68,28 22,15
    Kajana 6 409 32,0 -0,4 80,94 25,93
    Sotkamo 6 1 089 34,8 -1,7 58,62 20,42
Lappland 73 5 250 24,6 2,0 71,75 17,66
    Rovaniemi 11 1 137 41,4 4,8 70,57 29,19
Åland 17 906 48,2 1,3 .. ..
    Mariehamn 7 542 64,2 2,1 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2015, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, maj 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/05/matk_2015_05_2015-07-16_tau_005_sv.html