Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2015

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 105 58 929 45,5 -0,1 55,11
Fasta Finland 1 067 57 861 45,9 -0,1 55,13
Nyland 141 14 824 56,9 -0,4 67,78
Egentliga Finland 64 3 592 43,8 0,1 53,34
Satakunta 40 1 450 36,3 2,7 59,93
Egentliga Tavastland 32 1 540 32,0 -0,4 47,45
Birkaland 71 4 471 44,4 0,9 54,47
Päijänne-Tavastland 36 1 950 39,0 -2,5 48,06
Kymmenedalen 29 1 148 34,7 -1,1 53,23
Södra Karelen 35 1 731 40,3 -3,4 51,62
Södra Savolax 82 2 257 31,2 -2,6 42,96
Norra Savolax 51 2 584 43,5 0,1 49,45
Norra Karelen 48 1 448 41,3 1,1 53,88
Mellersta Finland 48 2 974 44,2 -0,7 47,94
Södra Österbotten 44 1 704 38,3 1,6 41,56
Österbotten 30 1 357 43,2 0,9 59,92
Mellersta Österbotten 14 536 37,7 -4,5 59,49
Norra Österbotten 95 4 369 46,9 2,8 46,39
Kajanaland 44 2 192 41,6 0,6 38,82
Lappland 162 7 735 45,4 -1,2 50,10
Åland 38 1 068 24,8 1,9 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2015, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maj 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/05/matk_2015_05_2015-07-16_tau_002_sv.html