Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2021, mars

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-april 2015

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 611 50 509 48,7 0,2 92,83 45,25
Fasta Finland 601 49 872 49,0 0,2 92,85 45,52
Nyland 112 14 282 55,4 -0,2 98,56 54,64
    Esbo 11 1 194 47,9 0,2 83,73 40,13
    Helsingfors 52 8 469 58,9 -0,2 102,68 60,43
    Vanda 11 2 236 65,6 -3,4 100,62 66,03
Egentliga Finland 37 2 939 45,7 0,0 83,16 37,97
    Åbo 19 2 036 47,3 -0,5 85,86 40,62
Satakunta 24 1 116 42,0 4,3 83,22 34,92
    Björneborg 9 635 44,4 4,8 82,33 36,55
Egentliga Tavastland 18 1 321 34,7 0,2 75,43 26,14
    Tavastehus 8 726 32,3 -0,6 88,43 28,55
Birkaland 42 3 876 46,3 1,9 92,75 42,94
    Tammerfors 25 2 990 49,5 1,3 94,02 46,57
Päijänne-Tavastland 15 1 742 41,3 -1,5 83,16 34,32
    Lahtis 6 646 45,9 -0,3 90,52 41,58
Kymmenedalen 16 888 36,8 0,9 87,71 32,29
    Kouvola 6 427 36,1 1,0 81,90 29,54
Södra Karelen 17 1 327 42,3 -7,9 93,14 39,42
    Villmanstrand 8 750 52,7 -0,7 84,02 44,31
Södra Savolax 28 1 551 35,6 -1,8 71,86 25,58
    S:t Michel 8 552 42,5 -0,9 78,49 33,35
Norra Savolax 31 2 341 45,6 -0,3 86,67 39,48
    Kuopio 16 1 409 52,2 0,8 90,59 47,33
Norra Karelen 22 1 196 46,0 0,9 91,25 42,02
    Joensuu 7 611 59,1 2,7 91,70 54,15
Mellersta Finland 27 2 624 48,4 0,3 86,45 41,83
    Jyväskylä 11 1 364 49,6 -1,2 88,63 44,00
Södra Österbotten 22 1 436 43,6 0,8 74,65 32,51
    Seinäjoki 6 552 49,1 1,9 83,87 41,22
Österbotten 22 1 235 46,4 4,7 85,28 39,61
    Vasa 8 794 54,3 4,5 87,02 47,27
Mellersta Österbotten 9 478 38,5 -1,9 84,09 32,39
    Karleby 5 361 42,8 -2,8 86,84 37,20
Norra Österbotten 48 3 406 52,0 4,2 87,84 45,68
    Kuusamo 11 774 48,6 0,2 105,08 51,03
    Uleåborg 12 1 540 61,4 5,8 88,60 54,41
Kajanaland 20 1 768 47,9 -0,6 81,58 39,05
    Kajana 6 409 36,7 2,3 78,33 28,78
    Sotkamo 6 1 105 57,6 -1,4 86,64 49,92
Lappland 92 6 348 53,9 -1,3 106,05 57,17
    Rovaniemi 13 1 291 63,4 -3,0 98,83 62,63
Åland 11 637 25,5 3,1 .. ..
    Mariehamn 5 391 36,9 4,4 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligtrum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjandeav rum.[..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 11.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2015, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-april 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/04/matk_2015_04_2015-06-11_tau_006_sv.html