Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-december 2014

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 15 675 173 -2,1 10 939 474 -2,1 4 735 699 -2,1
Fasta Finland 15 478 459 -2,1 10 850 565 -2,0 4 627 894 -2,2
Nyland 4 797 315 0,1 2 574 101 0,1 2 223 214 0,0
    Esbo 340 140 -5,4 191 872 -4,7 148 268 -6,2
    Helsingfors 3 107 613 0,6 1 468 772 2,5 1 638 841 -1,0
    Vanda 812 911 2,8 482 262 -1,5 330 649 9,7
Egentliga Finland 943 406 -1,8 758 723 -4,5 184 683 10,8
    Åbo 670 894 0,8 534 801 -1,6 136 093 11,3
Satakunta 274 642 -6,4 227 800 -6,9 46 842 -4,0
    Björneborg 165 854 -4,7 143 033 -6,0 22 821 4,4
Egentliga Tavastland 307 962 4,0 270 807 5,2 37 155 -3,6
    Tavastehus 168 239 -4,0 146 234 -2,8 22 005 -11,5
Birkaland 1 134 986 -3,4 958 153 -4,6 176 833 3,4
    Tammerfors 883 768 1,0 725 141 0,1 158 627 5,3
Päijänne-Tavastland 462 265 -3,2 387 095 -5,5 75 170 11,0
    Lahtis 160 658 -0,4 119 468 -2,5 41 190 6,1
Kymmenedalen 226 628 -11,1 158 296 0,2 68 332 -29,6
    Kouvola 103 841 -3,6 80 734 -1,3 23 107 -10,7
Södra Karelen 539 684 -11,4 277 956 -2,8 261 728 -18,9
    Villmanstrand 318 685 -6,2 201 762 1,9 116 923 -17,6
Södra Savolax 450 029 -3,9 376 276 -1,5 73 753 -14,6
    S:t Michel 160 942 -9,7 127 953 -5,5 32 989 -23,0
Norra Savolax 688 427 -2,8 607 879 -2,1 80 548 -7,5
    Kuopio 446 387 -4,1 392 730 -3,8 53 657 -6,5
Norra Karelen 354 476 -4,3 278 800 -8,7 75 676 15,9
    Joensuu 192 854 -3,1 144 259 -8,3 48 595 16,2
Mellersta Finland 896 089 -3,5 755 616 -3,9 140 473 -1,0
    Jyväskylä 430 492 3,9 363 964 4,1 66 528 2,7
Södra Österbotten 484 800 -2,7 464 808 -2,9 19 992 0,9
    Seinäjoki 162 840 2,1 151 346 1,8 11 494 6,3
Österbotten 317 321 0,8 249 251 -1,3 68 070 9,2
    Vasa 237 716 0,4 182 334 -2,6 55 382 11,8
Mellersta Österbotten 116 642 0,8 105 528 -1,0 11 114 22,2
    Karleby 95 709 4,7 86 754 3,7 8 955 15,5
Norra Österbotten 1 067 388 3,4 867 765 4,1 199 623 0,6
    Kuusamo 247 566 1,2 181 245 -0,1 66 321 5,1
    Uleåborg 537 585 2,7 436 022 3,1 101 563 1,3
Kajanaland 708 668 -6,4 642 050 -4,9 66 618 -18,4
    Kajana 79 983 -5,2 71 893 -4,6 8 090 -10,7
    Sotkamo 589 354 -6,0 540 365 -4,1 48 989 -22,6
Lappland 1 707 731 -2,5 889 661 -1,8 818 070 -3,2
    Rovaniemi 403 824 -2,0 169 819 -3,4 234 005 -1,0
Åland 196 714 -2,1 88 909 -5,6 107 805 1,1
    Mariehamn 135 023 -7,2 69 230 -11,3 65 793 -2,5

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2014, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-december 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/12/matk_2014_12_2015-02-19_tau_008_sv.html