Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-december 2014

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 19 782 262 -2,3 14 084 704 -2,1 5 697 558 -2,8
Fasta Finland 19 393 276 -2,2 13 933 114 -2,0 5 460 162 -2,7
Nyland 5 113 662 0,2 2 780 727 0,3 2 332 935 0,1
Egentliga Finland 1 180 065 -0,5 951 628 -2,3 228 437 7,9
Satakunta 392 662 -7,1 337 570 -7,3 55 092 -6,3
Egentliga Tavastland 374 568 2,7 333 183 3,3 41 385 -1,9
Birkaland 1 388 097 -6,1 1 175 053 -6,0 213 044 -6,4
Päijänne-Tavastland 575 466 -3,6 480 718 -5,4 94 748 6,7
Kymmenedalen 348 649 -5,3 244 043 3,2 104 606 -20,5
Södra Karelen 677 752 -10,4 356 216 -1,5 321 536 -18,5
Södra Savolax 763 769 -5,4 570 789 -3,9 192 980 -9,5
Norra Savolax 835 689 -3,4 717 854 -3,1 117 835 -5,5
Norra Karelen 487 481 -4,4 383 250 -8,2 104 231 12,6
Mellersta Finland 1 051 298 -4,1 898 012 -4,5 153 286 -1,8
Södra Österbotten 668 116 -3,4 642 076 -2,8 26 040 -15,4
Österbotten 405 347 -3,7 328 070 -5,6 77 277 5,8
Mellersta Österbotten 167 144 0,6 148 058 -1,0 19 086 14,9
Norra Österbotten 1 646 657 2,7 1 365 719 3,7 280 938 -2,1
Kajanaland 963 766 -2,9 868 460 -2,0 95 306 -10,7
Lappland 2 353 088 -2,1 1 351 688 -1,8 1 001 400 -2,5
Åland 388 986 -4,7 151 590 -6,4 237 396 -3,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2014, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-december 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/12/matk_2014_12_2015-02-19_tau_004_sv.html