Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2014

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 075 58 676 40,0 -0,9 51,41
Fasta Finland 1 052 57 948 40,3 -0,9 51,42
Nyland 135 14 780 49,0 -2,6 64,15
Egentliga Finland 60 3 532 35,8 0,2 51,93
Satakunta 40 1 496 27,5 -2,0 58,05
Egentliga Tavastland 31 1 432 26,3 0,5 46,94
Birkaland 70 4 483 34,1 -1,0 52,54
Päijänne-Tavastland 35 1 892 28,4 -1,3 38,03
Kymmenedalen 28 1 127 26,7 -1,1 57,58
Södra Karelen 35 1 678 31,8 -8,9 57,00
Södra Savolax 81 2 317 26,2 -3,0 42,40
Norra Savolax 51 2 648 34,3 -1,2 46,90
Norra Karelen 47 1 436 32,8 0,4 52,16
Mellersta Finland 47 3 042 34,2 0,0 44,01
Södra Österbotten 47 1 768 29,5 0,9 40,42
Österbotten 29 1 292 35,6 4,7 56,53
Mellersta Österbotten 14 533 29,2 1,0 58,90
Norra Österbotten 97 4 409 39,7 -2,2 43,14
Kajanaland 40 2 161 39,5 3,9 42,28
Lappland 165 7 922 54,7 0,7 45,84
Åland 23 728 15,0 0,4 .. 1)
1) [..] Uppgift alltför osäker för att anges.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2014, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/12/matk_2014_12_2015-02-19_tau_001_sv.html