Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2014

Finländska turisters övernattningar minskade med 7,7 procent i mars 2014

I mars 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 1,2 miljoner dygn övernattningar av finländska turister, vilket var 7,7 procent färre än året innan. Utländska turisters övernattningar i inkvarteringsanläggningar uppgick till något under 456 000 dygn. Detta var en minskning med 2,6 procent jämfört med mars 2013. Det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar minskade med 6,3 procent och totalt statistikfördes drygt 1,6 miljoner övernattningsdygn i mars 2014. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i mars 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i mars 2014/2013, %

De ryska turisternas övernattningar har vänt kraftigt neråt. För dem bokfördes i mars något under 109 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland, dvs. 14,1 procent färre än året innan. De ryska turisterna var dock den överlägset största gruppen av utländska turister i mars 2014. Den näst största gruppen var tyskarna med drygt 44 000 övernattningsdygn och för dem statistikfördes 3,5 procent fler övernattningar i inkvarteringsanläggningar än i mars 2013. För både svenska och brittiska turister bokfördes över 30 000 övernattningar. Svenskarnas övernattningar ökade med 6 procent från året innan, medan britternas övernattningar, i likhet med de ryska turisternas övernattningar, minskade med omkring 14 procent. Också fransmännens och japanernas övernattningar minskade kraftigt. De franska turisterna övernattade något under 27 000 gånger i inkvarteringsanläggningar, vilket var 16,2 procent färre än året innan. För japanska turister statistikfördes något under 18 000 övernattningar. Detta var en minskning med 15,3 procent jämfört med året innan. Mest minskade dock övernattningarna av spanjorer, deras övernattningar minskade med 18,9 procent från året innan. Däremot ökade norrmännens övernattningar kraftigt i mars 2014 och för dem statistikfördes en femtedel fler övernattningar i inkvarteringsanläggningar än i mars 2013.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i mars bara i Södra Österbotten, med 2,8 procent. I Österbotten låg övernattningarna på samma nivå som året innan. I alla andra landskap minskade övernattningarna i mars 2014. De största minskningarna av antalet övernattningar uppmättes i Mellersta Finland, 21,3 procent, och på Åland, 16,8 procent. I Birkaland, Päijänne-Tavastland och Mellersta Österbotten minskade övernattningarna med 10–11 procent från året innan. Egentliga Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen förlorade alla 9 procent av övernattningsdygnen i jämförelse med mars 2013. När det gäller hela landet minskade övernattningarna med 6,3 procent från året innan.

Förändring i övernattningar i mars landskapsvis 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i mars landskapsvis 2014/2013, %

Övernattningarna på hotell minskade med 6,4 procent i mars 2014

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till något under 1,4 miljoner dygn i mars 2014, vilket var en minskning med 6,4 procent från året innan. För finländska turister statistikfördes 953 000 övernattningsdygn, vilket var 7,8 procent färre än i mars 2013. Övernattningarna av utländska turister minskade med 2,7 procent och uppgick till 399 000 övernattningsdygn på hotell.

I hela landet var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 52,3 procent i mars. Året innan var det 52,8 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Lappland, 67,1 procent, och i Nyland, 58,6 procent. I Kittilä var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 81,6 procent och i Rovaniemi steg kapacitetsutnyttjandet till 71,2 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 63,2 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet uppgick i mars 2014 till 94,21 euro per dygn. Året innan var det 94,88 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar minskade med 2,4 procent under januari–mars 2014

Under januari–mars 2014 uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till 4,4 miljoner, vilket var 2,4 procent färre än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av finländska turister minskade med 2,8 procent och uppgick till något under 3 miljoner övernattningsdygn. De utländska turisterna övernattade nästan 1,5 miljoner gånger, vilket var en minskning med 1,4 procent jämfört med januari–mars 2013.

För ryska turister statistikfördes nästan 492 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland och de var den överlägset största turistgruppen under januari–mars 2014. Ökningen av antalet övernattningar av ryska turister i inkvarteringsanläggningarna i Finland bröts i januari och minskningen av antalet övernattningar som började i februari fortsatte i mars. Under januari–mars bokfördes 5,5 procent färre övernattningar i inkvarteringsanläggningar för ryska turister än under motsvarande period året innan. Den näst största gruppen var britterna. De övernattade 115 000 gånger, vilket var 11,2 procent färre än under januari–mars 2013. Den tredje största gruppen var tyskarna med drygt 112 000 övernattningar. Tyskarnas övernattningar i inkvarteringsanläggningar började minska i juni 2013, tog slut i mars. För tyskarna bokfördes under januari–mars 2014 ännu 1,9 procent färre övernattningar i inkvarteringsanläggningar än året innan. Spanjorernas övernattningar fortsatte minska kraftigt under januari–mars och deras övernattningar var 17,1 procent färre än under motsvarande period året innan. Japanernas övernattningar minskade med 13,7 procent och deras övernattningar uppgick till drygt 53 000 dygn i inkvarteringsanläggningarna i Finland. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade kinesernas övernattningar mest under januari–mars, med 21,8 procent.

Förändring i övernattningar i januari-mars 2014/2013, %

Förändring i övernattningar i januari-mars 2014/2013, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (378,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/03/matk_2014_03_2014-05-15_tie_001_sv.html