Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-mars 2014

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 3 741 941 -3,1 2 465 444 -3,7 1 276 497 -1,9
Fasta Finland 3 725 002 -3,1 2 458 659 -3,7 1 266 343 -1,9
Nyland 1 015 525 -0,1 561 035 -0,1 454 490 0,0
    Esbo 72 914 0,9 39 803 -3,4 33 111 6,6
    Helsingfors 634 557 -0,1 315 227 4,3 319 330 -4,1
    Vanda 200 905 5,0 121 692 -3,2 79 213 20,6
Egentliga Finland 180 984 -4,5 146 163 -7,8 34 821 12,6
    Åbo 123 992 -5,9 99 012 -9,0 24 980 8,9
Satakunta 53 971 -0,5 43 108 -0,9 10 863 1,0
    Björneborg 31 804 -1,6 25 992 -4,2 5 812 12,6
Egentliga Tavastland 62 611 -4,5 55 047 -1,4 7 564 -22,4
    Tavastehus 33 969 -9,9 29 394 -7,1 4 575 -24,3
Birkaland 234 657 -4,1 199 018 -4,9 35 639 1,0
    Tammerfors 179 454 1,8 148 072 1,6 31 382 2,8
Päijänne-Tavastland 118 570 -4,6 96 457 -5,1 22 113 -2,2
    Lahtis 43 280 5,0 30 225 7,6 13 055 -0,6
Kymmenedalen 45 428 -2,1 27 825 -3,2 17 603 -0,5
    Kouvola 21 004 -4,1 15 105 -5,2 5 899 -1,0
Södra Karelen 127 732 -6,1 53 883 -2,6 73 849 -8,4
    Villmanstrand 74 709 -0,8 40 875 1,0 33 834 -3,0
Södra Savolax 83 363 -1,7 67 705 0,9 15 658 -11,6
    S:t Michel 34 060 -5,9 26 218 -1,1 7 842 -19,0
Norra Savolax 173 313 -5,8 144 193 -6,5 29 120 -2,1
    Kuopio 119 578 -6,6 98 845 -8,1 20 733 1,3
Norra Karelen 86 251 0,7 59 941 -6,9 26 310 23,5
    Joensuu 46 497 4,8 31 583 -3,3 14 914 27,4
Mellersta Finland 235 129 -14,0 187 240 -16,9 47 889 -0,7
    Jyväskylä 98 740 2,1 83 518 1,7 15 222 4,6
Södra Österbotten 97 500 2,7 93 174 4,4 4 326 -24,2
    Seinäjoki 34 863 7,4 32 724 12,1 2 139 -34,2
Österbotten 61 088 -1,7 46 816 -6,2 14 272 16,6
    Vasa 48 552 4,6 36 635 -1,8 11 917 30,4
Mellersta Österbotten 22 920 -4,1 21 053 -4,9 1 867 5,0
    Karleby 18 244 -2,7 16 711 -2,9 1 533 0,3
Norra Österbotten 281 578 0,8 214 174 0,1 67 404 2,9
    Kuusamo 90 338 -0,2 59 038 -7,1 31 300 16,2
    Uleåborg 126 767 2,7 104 409 3,4 22 358 -0,3
Kajanaland 212 722 -2,3 181 988 -2,6 30 734 -0,9
    Kajana 19 324 -11,6 16 954 -12,2 2 370 -7,1
    Sotkamo 181 579 -0,4 157 152 -0,7 24 427 1,6
Lappland 631 660 -4,2 259 839 -1,7 371 821 -5,9
    Rovaniemi 139 636 -1,4 41 163 5,2 98 473 -3,9
Åland 16 939 -11,4 6 785 -23,5 10 154 -1,0
    Mariehamn 13 950 -13,0 6 393 -22,7 7 557 -2,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2014, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-mars 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/03/matk_2014_03_2014-05-15_tau_008_sv.html