Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-mars 2014

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 622 50 915 49,1 -0,6 93,43 45,91
Fasta Finland 611 50 331 49,5 -0,6 93,43 46,22
Nyland 114 14 094 56,6 0,8 99,10 56,14
    Esbo 11 1 189 47,9 0,4 84,78 40,60
    Helsingfors 54 8 346 60,4 0,9 103,17 62,36
    Vanda 11 2 183 70,3 2,4 99,40 69,92
Egentliga Finland 36 3 123 42,6 -2,4 79,46 33,87
    Åbo 18 2 059 46,5 0,7 81,46 37,87
Satakunta 24 1 235 37,0 -2,5 83,96 31,06
    Björneborg 9 728 37,8 -5,0 80,26 30,31
Egentliga Tavastland 19 1 292 33,5 -0,2 78,45 26,26
    Tavastehus 8 732 32,1 -2,3 91,16 29,30
Birkaland 41 3 821 43,6 0,0 90,53 39,51
    Tammerfors 24 2 828 47,0 -0,7 91,42 42,92
Päijänne-Tavastland 16 1 822 41,2 -2,6 88,97 36,64
    Lahtis 6 700 47,6 -4,4 96,74 46,05
Kymmenedalen 16 935 36,7 -1,4 82,97 30,49
    Kouvola 6 427 36,9 -3,1 78,47 28,93
Södra Karelen 17 1 340 47,7 -6,7 98,06 46,78
    Villmanstrand 7 743 49,4 -12,9 91,56 45,23
Södra Savolax 27 1 561 37,4 -0,3 69,90 26,12
    S:t Michel 8 559 43,5 -0,9 78,01 33,96
Norra Savolax 29 2 332 46,8 -2,4 87,21 40,82
    Kuopio 14 1 400 53,0 -3,3 91,33 48,40
Norra Karelen 22 1 205 47,2 4,4 87,15 41,14
    Joensuu 7 610 58,7 10,4 86,52 50,75
Mellersta Finland 27 2 763 49,1 -0,2 95,95 47,10
    Jyväskylä 10 1 376 53,0 3,2 94,80 50,23
Södra Österbotten 26 1 483 42,6 -0,4 75,44 32,12
    Seinäjoki 8 608 48,5 0,5 85,18 41,32
Österbotten 22 1 225 41,2 -1,5 87,73 36,15
    Vasa 8 804 49,6 2,8 90,29 44,79
Mellersta Österbotten 10 495 39,5 1,6 75,38 29,77
    Karleby 5 357 45,9 2,6 78,77 36,16
Norra Österbotten 48 3 454 48,8 1,1 90,88 44,33
    Kuusamo 11 767 49,6 -0,7 113,85 56,46
    Uleåborg 12 1 592 56,7 2,2 87,45 49,62
Kajanaland 20 1 743 51,1 -2,4 87,39 44,65
    Kajana 6 409 34,1 -4,1 81,15 27,71
    Sotkamo 6 1 084 62,8 -2,7 94,69 59,48
Lappland 97 6 406 59,2 -2,0 102,59 60,74
    Rovaniemi 12 1 236 74,7 3,4 98,84 73,84
Åland 11 585 20,2 -0,8 .. ..
    Mariehamn 5 363 28,9 0,5 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2014, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, januari-mars 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/03/matk_2014_03_2014-05-15_tau_006_sv.html