Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, mars 2014

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 623 50 871 52,3 -0,5 94,21 49,31
Fasta Finland 612 50 279 52,7 -0,6 94,22 49,63
Nyland 113 13 989 58,6 2,9 100,32 58,82
    Esbo 11 1 189 48,7 1,2 86,50 42,11
    Helsingfors 53 8 232 63,2 3,5 104,91 66,25
    Vanda 11 2 186 70,9 3,5 99,70 70,71
Egentliga Finland 36 3 124 46,2 -6,2 77,30 35,72
    Åbo 18 2 062 51,2 2,8 78,50 40,19
Satakunta 24 1 243 38,6 -2,9 84,82 32,74
    Björneborg 9 739 36,5 -9,0 81,65 29,77
Egentliga Tavastland 19 1 247 36,1 1,2 79,18 28,58
    Tavastehus 8 739 31,9 -0,6 91,39 29,19
Birkaland 41 3 838 46,7 0,2 91,23 42,64
    Tammerfors 24 2 828 50,9 0,6 92,76 47,23
Päijänne-Tavastland 16 1 821 39,9 -5,7 92,86 37,03
    Lahtis 6 700 50,6 -3,7 103,31 52,24
Kymmenedalen 16 935 38,0 0,5 80,58 30,64
    Kouvola 6 427 38,9 1,7 75,97 29,58
Södra Karelen 17 1 351 47,3 -7,3 100,19 47,34
    Villmanstrand 7 743 53,0 -8,1 91,48 48,53
Södra Savolax 27 1 558 38,1 0,1 69,96 26,63
    S:t Michel 8 559 43,5 -0,7 77,37 33,68
Norra Savolax 30 2 344 49,5 -2,3 86,75 42,97
    Kuopio 15 1 410 55,6 -3,5 91,47 50,84
Norra Karelen 22 1 205 54,0 6,6 89,13 48,11
    Joensuu 7 610 70,2 17,6 89,79 63,08
Mellersta Finland 27 2 763 51,1 -1,1 91,02 46,53
    Jyväskylä 10 1 376 56,3 5,0 89,99 50,71
Södra Österbotten 26 1 529 45,0 1,9 77,55 34,89
    Seinäjoki 8 625 49,9 1,8 90,22 45,01
Österbotten 22 1 222 45,8 -0,3 89,14 40,82
    Vasa 8 804 54,6 3,2 91,57 49,98
Mellersta Österbotten 10 495 42,7 1,3 75,71 32,35
    Karleby 5 357 49,4 1,5 79,45 39,27
Norra Österbotten 48 3 475 53,3 -0,9 93,38 49,75
    Kuusamo 11 770 55,5 -4,4 117,67 65,29
    Uleåborg 12 1 590 61,7 0,5 88,09 54,31
Kajanaland 20 1 742 56,2 -6,1 89,26 50,13
    Kajana 6 409 37,5 -2,5 80,10 30,02
    Sotkamo 6 1 084 70,3 -8,6 94,57 66,51
Lappland 98 6 398 67,1 -2,5 104,30 70,00
    Rovaniemi 12 1 236 71,2 6,5 88,92 63,33
Åland 11 592 24,1 1,9 .. ..
    Mariehamn 5 363 32,8 3,9 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2014, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, mars 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/03/matk_2014_03_2014-05-15_tau_005_sv.html