Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, februari 2014

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 202 249 -2,3 849 119 -1,2 353 130 -4,7
Fasta Finland 1 197 640 -2,2 847 305 -1,2 350 335 -4,6
Nyland 309 655 -0,7 187 874 3,0 121 781 -5,9
    Esbo 21 083 -2,1 12 392 -12,1 8 691 17,1
    Helsingfors 189 666 -0,5 106 436 12,6 83 230 -13,3
    Vanda 66 173 7,8 41 950 -0,1 24 223 24,8
Egentliga Finland 59 179 -6,6 48 897 -8,7 10 282 5,1
    Åbo 40 033 -9,1 32 578 -11,5 7 455 3,4
Satakunta 18 013 -3,6 14 528 -4,3 3 485 -0,9
    Björneborg 11 428 -3,2 9 430 -7,0 1 998 19,4
Egentliga Tavastland 19 822 -8,0 18 058 -4,8 1 764 -31,7
    Tavastehus 10 580 -20,0 9 471 -16,7 1 109 -40,2
Birkaland 81 305 -6,1 70 385 -7,2 10 920 1,7
    Tammerfors 60 275 1,4 50 207 0,9 10 068 3,9
Päijänne-Tavastland 42 559 4,9 36 819 3,6 5 740 14,0
    Lahtis 15 166 15,2 10 637 8,8 4 529 33,7
Kymmenedalen 12 599 -8,7 8 680 -9,9 3 919 -5,8
    Kouvola 5 641 -15,4 4 623 -11,9 1 018 -28,4
Södra Karelen 38 491 -6,4 18 739 -6,7 19 752 -6,2
    Villmanstrand 22 316 -4,3 13 672 -8,6 8 644 3,5
Södra Savolax 26 395 0,3 23 540 2,4 2 855 -13,9
    S:t Michel 10 946 -2,1 9 588 4,2 1 358 -31,4
Norra Savolax 58 792 -2,9 53 443 -4,0 5 349 9,7
    Kuopio 41 293 -3,5 37 786 -4,6 3 507 10,4
Norra Karelen 25 338 4,4 20 804 3,4 4 534 9,3
    Joensuu 13 109 -0,2 10 410 2,9 2 699 -10,6
Mellersta Finland 81 677 -10,6 71 271 -12,5 10 406 5,2
    Jyväskylä 33 131 10,3 30 170 11,5 2 961 -0,5
Södra Österbotten 33 941 2,6 32 728 6,0 1 213 -44,8
    Seinäjoki 11 586 2,4 10 875 7,4 711 -39,8
Österbotten 19 626 -0,1 15 315 -3,5 4 311 14,3
    Vasa 15 940 8,9 12 493 3,8 3 447 32,4
Mellersta Österbotten 7 335 -3,6 6 569 -6,7 766 35,6
    Karleby 6 047 -5,0 5 487 -6,4 560 12,0
Norra Österbotten 91 793 -0,1 74 816 2,7 16 977 -10,8
    Kuusamo 27 866 -3,5 22 162 1,4 5 704 -18,7
    Uleåborg 41 905 2,8 35 717 3,2 6 188 0,8
Kajanaland 72 036 3,4 68 228 4,6 3 808 -13,9
    Kajana 6 447 -15,9 5 972 -16,7 475 -3,8
    Sotkamo 61 406 7,1 59 663 8,3 1 743 -22,4
Lappland 199 084 -1,7 76 611 3,8 122 473 -4,9
    Rovaniemi 44 150 -4,4 12 879 9,3 31 271 -9,1
Åland 4 609 -19,0 1 814 -28,2 2 795 -11,7
    Mariehamn 3 987 -19,7 1 735 -26,1 2 252 -13,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2014, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, februari 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2014/02/matk_2014_02_2014-04-17_tau_007_sv.html