Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.2.2014

Utländska turisters övernattningar ökade med 5,5 procent i december 2013

I inkvarteringsanläggningarna i Finland bokfördes 554 000 övernattningsdygn av utländska turister i december 2013, vilket var 5,5 procent fler än i december 2012. Inhemska turisters övernattningar uppgick till nästan 790 000 dygn. Detta var 3,5 procent färre än året innan. Det totala antalet övernattningar var nästan oförändrat jämfört med året innan och totalt statistikfördes drygt 1,3 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i december 2013. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i december 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i december 2013/2012, %

I december 2013 var de ryska turisterna den största utländska turistgruppen med nästan 158 000 övernattningsdygn, även om deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland minskade med 1,5 procent från året innan. Den näststörsta gruppen var britterna med drygt 130 000 övernattningar, vilket var en ökning med 13,7 procent från året innan. Övernattningarna av tyskar uppgick till drygt 27 000 övernattningsdygn, vilket var 4,6 procent mer än i december 2012. För både svenska och franska turister bokfördes över 20 000 övernattningar. Svenskarnas övernattningar i inkvarteringsanläggningar ökade med 7,5 procent och fransmännens med 0,9 procent. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade de holländska turisternas övernattningar dock mest i december 2013. När det gäller de holländska turisterna var det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningarna 11 000 dygn, vilket var 32,0 procent fler än året innan. Däremot fortsatte den kraftiga minskningen av estniska turisters övernattningar i december 2013 och för dem bokfördes 12,0 procent färre övernattningar i inkvarteringsanläggningar än i december 2012. Också italienarnas övernattningar gick ned kraftigt, med 21,7 procent från året innan.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i december 2013 mest i Kymmenedalen, med 8,2 procent, och i Södra Karelen, med 7,9 procent. I Satakunta ökade övernattningarna med 7,3 procent och i Södra Savolax med 6,3 procent jämfört med december 2012. Däremot minskade övernattningarna i Mellersta Finland med 17,8 procent och i både Egentliga Tavastland och på Åland med ungefär 14 procent. När det gäller hela landet bokfördes i december 2013 nästan lika många övernattningar i inkvarteringsanläggningar som året innan.

Förändring i övernattningar i december landskapsvis 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i december landskapsvis 2013/2012, %

Övernattningarna på hotell minskade med 1,1 procent i december 2013

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till drygt 1,1 miljoner dygn i december 2013, vilket var 1,1 procent färre än året innan. För finländska turister bokfördes 663 000 övernattningsdygn, vilket var 5,1 procent färre än i december 2012. Övernattningarna av utländska turister ökade däremot med 5,0 procent och uppgick till drygt 479 000 övernattningsdygn på hotell.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 43,4 procent i december. Året innan var det 42,3 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Lappland, 59,1 procent, och i Nyland, 51,7 procent. I Rovaniemi var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 80,0 procent och i Vanda 62,5 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 55,3 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet uppgick i december 2013 till 94,58 euro per dygn. Året innan var det 91,24 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar minskade med 0,5 procent år 2013

Under år 2013 uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till 20,2 miljoner gånger, vilket var 0,5 procent färre än året innan. Övernattningarna av finländska turister minskade med 1,1 procent och uppgick till något under 14,4 miljoner övernattningsdygn. De utländska turisterna övernattade nästan 5,9 miljoner gånger, vilket var en ökning med 1,1 procent jämfört med år 2012.

För ryska turister statistikfördes 1,6 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland och de var den överlägset största turistgruppen år 2013. De ryska turisternas övernattningar ökade med 7,4 procent jämfört med året innan. Den näst största gruppen var svenskarna. De övernattade 531 000 gånger, vilket var 1,1 procent färre än år 2012. Den tredje största gruppen var tyskarna med nästan 502 000 övernattningar. Tyskarnas övernattningar började minska i juni och minskningen fortsatte hela slutet av året. För tyskarna bokfördes år 2013 sålunda 6,1 procent färre övernattningar i inkvarteringsanläggningarna än året innan. Också estländarnas övernattningar minskade kraftigt ifjol och deras övernattningar var 20,6 procent färre än år 2012. Däremot ökade britternas övernattningar under hela statistikåret 2013 och deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar var 12,5 procent fler än år 2012. Britternas övernattningar steg till totalt 456 000 dygn. Sett till kontinent visade Asien den största ökningen, dvs. 17,3 procent. Bland de asiatiska länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade de kinesiska och japanska turisternas övernattningar mest. De kinesiska turisternas övernattningar ökade med 26,4 procent och de japanska turisternas med 16,4 procent.

Förändring i övernattningar i januari-december 2013/2012, %

Förändring i övernattningar i januari-december 2013/2012, %

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Kari Keränen 09 1734 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (386,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/12/matk_2013_12_2014-02-20_tie_001_sv.html