Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-december 2013

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 16 008 813 -1,7 11 169 283 -2,1 4 839 530 -0,8
Fasta Finland 15 807 955 -1,8 11 075 079 -2,2 4 732 876 -0,9
Nyland 4 794 118 -3,2 2 571 696 -3,6 2 222 422 -2,8
    Esbo 359 560 -3,4 201 435 -4,9 158 125 -1,5
    Helsingfors 3 088 985 -3,3 1 433 566 -1,7 1 655 419 -4,7
    Vanda 790 717 -2,3 489 386 -7,0 301 331 6,3
Egentliga Finland 961 145 -3,7 794 486 -3,0 166 659 -6,9
    Åbo 665 642 -4,4 543 346 -3,4 122 296 -8,6
Satakunta 293 556 1,0 244 765 3,2 48 791 -8,7
    Björneborg 174 082 2,4 152 216 3,9 21 866 -6,9
Egentliga Tavastland 296 039 -8,1 257 512 -5,6 38 527 -21,7
    Tavastehus 175 246 -10,2 150 391 -5,7 24 855 -30,5
Birkaland 1 175 426 -2,6 1 004 444 -2,4 170 982 -3,4
    Tammerfors 874 716 -3,0 724 078 -3,1 150 638 -2,4
Päijänne-Tavastland 477 503 -6,5 409 764 -3,0 67 739 -23,1
    Lahtis 161 309 -11,3 122 480 -7,2 38 829 -22,2
Kymmenedalen 254 965 7,4 157 927 -1,7 97 038 26,5
    Kouvola 107 676 -4,4 81 801 -8,0 25 875 9,3
Södra Karelen 608 941 3,6 286 049 -6,0 322 892 13,9
    Villmanstrand 339 816 2,8 197 973 -8,0 141 843 22,8
Södra Savolax 468 160 3,0 381 817 2,4 86 343 6,0
    S:t Michel 178 197 5,3 135 377 3,3 42 820 12,3
Norra Savolax 707 905 -2,8 620 822 -2,5 87 083 -5,1
    Kuopio 465 470 0,2 408 107 1,2 57 363 -6,2
Norra Karelen 370 538 0,3 305 255 1,9 65 283 -6,6
    Joensuu 199 074 -2,4 157 244 -0,6 41 830 -8,7
Mellersta Finland 928 470 -5,6 786 624 -4,0 141 846 -13,8
    Jyväskylä 414 284 -3,7 349 535 0,7 64 749 -22,0
Södra Österbotten 498 711 3,1 478 893 3,5 19 818 -6,6
    Seinäjoki 159 486 -3,0 148 675 -3,3 10 811 0,9
Österbotten 314 856 -5,6 252 536 -4,2 62 320 -10,9
    Vasa 236 759 -5,0 187 209 -4,1 49 550 -8,3
Mellersta Österbotten 115 743 1,3 106 647 2,8 9 096 -14,1
    Karleby 91 379 -0,2 83 626 1,6 7 753 -16,6
Norra Österbotten 1 032 565 2,3 834 091 1,0 198 474 8,4
    Kuusamo 244 593 2,3 181 494 0,6 63 099 7,7
    Uleåborg 523 342 1,3 423 059 0,3 100 283 5,8
Kajanaland 756 828 2,1 675 228 3,6 81 600 -9,0
    Kajana 84 385 -5,2 75 327 -3,9 9 058 -14,6
    Sotkamo 626 903 4,2 563 587 5,7 63 316 -6,8
Lappland 1 752 486 -0,9 906 523 -6,6 845 963 6,1
    Rovaniemi 412 144 -3,1 175 819 -6,1 236 325 -0,7
Åland 200 858 5,0 94 204 8,4 106 654 2,2
    Mariehamn 145 568 2,7 78 087 8,7 67 481 -3,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Kari Keränen 09 1734 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2013, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar i hoteller, januari-december 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/12/matk_2013_12_2014-02-20_tau_008_sv.html