Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, december 2013

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 142 682 -1,1 663 214 -5,1 479 468 5,0
Fasta Finland 1 138 546 -1,0 661 336 -5,0 477 210 5,1
Nyland 309 697 -0,3 165 441 -1,5 144 256 1,1
    Esbo 20 258 6,2 11 057 -1,4 9 201 16,9
    Helsingfors 201 803 -0,0 95 615 2,5 106 188 -2,2
    Vanda 59 416 -2,6 36 801 -9,2 22 615 10,5
Egentliga Finland 56 500 -4,3 47 298 -6,3 9 202 7,6
    Åbo 37 670 -7,2 31 786 -6,8 5 884 -9,4
Satakunta 15 340 5,5 12 830 5,2 2 510 7,4
    Björneborg 9 659 3,1 8 444 1,1 1 215 19,5
Egentliga Tavastland 16 127 -11,0 14 222 -12,1 1 905 -1,9
    Tavastehus 9 489 -8,3 8 384 -8,7 1 105 -4,9
Birkaland 65 377 -0,5 56 850 -3,2 8 527 23,2
    Tammerfors 49 420 1,5 42 092 -1,2 7 328 20,4
Päijänne-Tavastland 28 603 -3,9 23 223 -0,7 5 380 -15,5
    Lahtis 9 059 -8,0 6 614 -6,0 2 445 -13,0
Kymmenedalen 13 262 13,1 8 100 12,7 5 162 13,7
    Kouvola 5 378 -0,9 3 957 -1,8 1 421 1,7
Södra Karelen 38 392 3,0 15 528 -5,6 22 864 9,8
    Villmanstrand 21 894 3,5 11 146 -5,4 10 748 14,7
Södra Savolax 24 398 1,4 19 175 -1,8 5 223 15,0
    S:t Michel 9 460 -0,7 6 676 -5,2 2 784 12,1
Norra Savolax 42 027 -6,9 35 205 -8,1 6 822 -0,6
    Kuopio 28 886 -4,4 24 137 -5,9 4 749 4,4
Norra Karelen 22 859 -5,7 17 686 -4,1 5 173 -10,9
    Joensuu 11 793 -6,1 9 054 -4,0 2 739 -12,6
Mellersta Finland 59 074 -18,5 43 172 -19,6 15 902 -15,3
    Jyväskylä 21 961 -4,9 18 106 -6,0 3 855 0,9
Södra Österbotten 27 219 -0,7 26 205 -1,0 1 014 7,1
    Seinäjoki 8 156 -3,5 7 476 -4,9 680 15,3
Österbotten 16 016 -9,9 12 486 -14,1 3 530 9,1
    Vasa 12 774 -10,5 9 767 -16,0 3 007 13,9
Mellersta Österbotten 5 739 -3,1 5 434 -1,6 305 -24,1
    Karleby 4 541 -7,3 4 267 -6,4 274 -18,7
Norra Österbotten 85 055 6,2 58 763 1,3 26 292 18,9
    Kuusamo 30 152 8,9 16 784 6,1 13 368 12,7
    Uleåborg 37 773 7,6 29 308 0,0 8 465 46,1
Kajanaland 55 040 -7,0 45 045 -4,6 9 995 -16,7
    Kajana 4 533 -17,6 3 898 -17,1 635 -21,0
    Sotkamo 47 778 -5,4 39 561 -1,9 8 217 -19,2
Lappland 257 821 4,2 54 673 -12,1 203 148 9,7
    Rovaniemi 63 327 -4,8 12 541 -9,7 50 786 -3,5
Åland 4 136 -11,1 1 878 -14,7 2 258 -7,8
    Mariehamn 3 529 -7,2 1 586 -9,8 1 943 -5,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Kari Keränen 09 1734 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2013, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar i hoteller, december 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/12/matk_2013_12_2014-02-20_tau_007_sv.html