Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2013

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 185 61 006 47,7 -1,4 49,73
Fasta Finland 1 139 59 705 48,0 -1,3 49,83
Nyland 144 14 691 61,6 -1,9 64,89
Egentliga Finland 71 3 844 47,4 -0,4 46,81
Satakunta 42 1 602 40,2 -0,7 48,75
Egentliga Tavastland 30 1 443 35,9 -3,4 45,60
Birkaland 74 4 597 47,7 -2,7 50,61
Päijänne-Tavastland 35 2 028 39,8 -3,7 43,01
Kymmenedalen 29 1 179 43,8 2,4 44,78
Södra Karelen 39 1 882 51,3 -2,7 45,11
Södra Savolax 81 2 470 40,2 1,5 35,63
Norra Savolax 51 2 668 47,2 -2,2 46,06
Norra Karelen 56 1 662 42,0 2,2 42,95
Mellersta Finland 53 3 166 45,1 -2,6 44,36
Södra Österbotten 54 1 914 41,9 -0,7 38,24
Österbotten 32 1 362 45,6 -1,9 45,38
Mellersta Österbotten 17 585 42,3 2,2 46,95
Norra Österbotten 102 4 493 43,3 -0,6 39,76
Kajanaland 48 2 270 42,5 -2,8 37,29
Lappland 180 7 849 40,6 -0,1 43,28
Åland 46 1 301 31,7 -2,7 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Kari Keränen 09 1734 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2013, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-december 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/12/matk_2013_12_2014-02-20_tau_002_sv.html