Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2013

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 206 61 342 48,5 -1,6 49,10
Fasta Finland 1 156 60 067 48,7 -1,6 49,16
Nyland 145 14 683 62,3 -2,4 64,39
Egentliga Finland 73 3 882 48,6 0,0 46,06
Satakunta 42 1 607 41,5 -0,9 47,95
Egentliga Tavastland 30 1 456 36,5 -4,0 45,18
Birkaland 75 4 630 48,4 -3,4 49,70
Päijänne-Tavastland 35 2 034 40,8 -4,2 43,35
Kymmenedalen 29 1 182 44,1 1,0 43,58
Södra Karelen 40 1 889 53,3 -1,8 44,48
Södra Savolax 83 2 537 41,4 1,4 34,89
Norra Savolax 52 2 691 48,3 -2,5 45,58
Norra Karelen 58 1 700 42,9 2,3 42,16
Mellersta Finland 54 3 201 46,4 -2,7 43,80
Södra Österbotten 54 1 929 43,1 -0,7 37,50
Österbotten 33 1 379 46,7 -1,5 43,77
Mellersta Österbotten 17 593 42,7 1,3 46,39
Norra Österbotten 104 4 536 43,2 -1,2 38,94
Kajanaland 49 2 282 44,0 -2,8 37,09
Lappland 182 7 859 40,0 -0,3 42,79
Åland 50 1 275 37,7 0,8 ..

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Merja Rönkä 09 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2013, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/10/matk_2013_10_2013-12-19_tau_002_sv.html