Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, maj 2013

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 630 50 240 49,2 -2,1 93,18 45,86
Fasta Finland 614 49 417 49,2 -2,3 93,13 45,79
Nyland 117 14 227 66,5 -3,5 107,84 71,71
    Esbo 12 1 208 61,4 -5,2 86,26 52,97
    Helsingfors 53 8 375 74,1 -2,5 115,64 85,64
    Vanda 11 2 157 67,8 -5,3 102,97 69,84
Egentliga Finland 39 3 189 55,2 2,6 84,78 46,79
    Åbo 18 2 053 61,6 6,4 86,73 53,41
Satakunta 25 1 263 49,3 -2,2 80,23 39,55
    Björneborg 9 711 46,9 -0,9 76,50 35,86
Egentliga Tavastland 17 1 211 36,4 -8,6 83,15 30,23
    Tavastehus 8 729 36,9 -10,6 86,64 31,96
Birkaland 43 3 792 48,8 -3,3 93,49 45,59
    Tammerfors 24 2 728 55,5 -5,4 96,94 53,80
Päijänne-Tavastland 17 1 839 37,3 -8,0 78,18 29,20
    Lahtis 7 713 40,8 -11,1 86,01 35,10
Kymmenedalen 17 969 45,4 2,2 85,83 39,00
    Kouvola 7 443 43,3 -3,5 84,97 36,79
Södra Karelen 18 1 434 50,4 -4,9 94,20 47,47
    Villmanstrand 7 743 58,7 -7,8 87,23 51,24
Södra Savolax 28 1 566 39,5 -2,0 75,83 29,94
    S:t Michel 8 560 43,8 -3,8 81,05 35,50
Norra Savolax 29 2 327 43,6 -2,0 85,74 37,38
    Kuopio 14 1 395 49,6 -1,8 91,07 45,19
Norra Karelen 24 1 292 39,4 0,7 82,20 32,36
    Joensuu 9 714 46,2 -0,8 84,94 39,22
Mellersta Finland 29 2 715 46,3 0,3 84,40 39,10
    Jyväskylä 11 1 401 51,0 -3,1 100,81 51,38
Södra Österbotten 28 1 497 43,4 0,5 71,46 31,03
    Seinäjoki 8 562 47,3 -0,7 81,88 38,74
Österbotten 21 1 196 51,8 1,7 82,49 42,75
    Vasa 8 794 54,7 1,7 84,81 46,41
Mellersta Österbotten 10 504 44,1 -0,0 74,57 32,87
    Karleby 5 360 51,8 1,1 75,73 39,26
Norra Österbotten 49 3 473 38,0 -4,9 83,78 31,84
    Kuusamo 10 744 14,6 -3,6 67,58 9,89
    Uleåborg 12 1 584 52,6 -7,7 89,92 47,30
Kajanaland 21 1 711 34,7 -4,0 61,93 21,52
    Kajana 6 404 30,6 -7,8 78,40 23,99
    Sotkamo 7 1 067 39,7 -3,6 50,38 20,02
Lappland 82 5 212 24,0 1,8 67,51 16,24
    Rovaniemi 11 1 170 36,0 5,1 64,11 23,06
Åland 16 823 52,2 9,4 .. ..
    Mariehamn 7 500 63,6 9,9 .. ..
1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum. Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum.

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Kari Keränen 09 1734 3208, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2013, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand, maj 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/05/matk_2013_05_2013-07-18_tau_005_sv.html